profil

Podzielona Europa

drukuj
poleca 82% 576 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Na przełomie XIX i XX wieku Europa podzielona była na dwa wrogie sojusze państw. Niemcy Austro-Węgry i Włochy należały do trójprzymierza. Natomiast Rosja, Francja i Wielka Brytania tworzyły trójporozumienie, nazywane również ententą. Sojusze te rywalizowały ze sobą o posiadłości w koloniach. Ponadto każdy z nich chciał odgrywać najważniejszą rolę w Europie. Miejscem szczególnych konfliktów pomiędzy ententą i trójprzymierzem były kraje leżące na Bałkanach. Austro-Węgry rywalizowały tam o wpływy z Rosją. Doprowadziło to do konfliktu Austriaków z Serbią- bałkańskim państwem popieranym przez Rosję.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Historia powszechna
Historia Polski