profil

Rozpad bloku komunistycznego. Upadek ZSRR. Zjednoczenie Niemiec.

poleca 85% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Zjednoczenie Niemiec

*W 1985 sekretarzem generalnym KPZR został Michaił Gorbaczow, który rozpoczął program reform w ZSRR.
*W 1990 niepodległość ogłosiła Litwa, latem 1991 suwerenność proklamowały: Łotwa, Ukraina i Białoruś.
*W grudniu 1991 Rosja, Ukraina i Białoruś związały Wspólnotę Niepodległych Państw, do której przyłączyło się osiem dawnych republik radzieckich a w 1993 także Gruzja.
*Wydarzenia ostatnich miesięcy 1989 w Europie Środkowowschodniej które doprowadziły do rozpadu bloku państw socjalistycznych, określa się mianem „jesieni narodów”
*W październiku 1990 nastąpiło zjednoczenie dwóch państw niemieckich

-ZSRR w latach 1964-1985

W 1964 po Chruszczowie stanowisko I sekretaża KC KPZR objął Leonid Breżniew. W czasie jego rządów w ZSRR na gigantyczną skalę upowszechniała się korupcja.

-Michał Gorbaczow. Pierestrojka, głasnost i uskorienije.

Wiosną 1985 stanowisko sekretarza generalnego KPZR objął Michał Gorbaczow.

-Pucz moskiewski

Polityka pierestrojki nie przyniosła zamierzonych sukcesów gospodarczych, za to przyczyniła się do rozpadu ZSRR. W czerwcu 1988 reformatorzy na Litwie, Łotwie i w Estonii zorganizowali ruch niepodległościowy. W maju następnego roku Rady Najwyższe Estonii i Litwy pdjęły decyzję o wprowadzeniu własnego obywatelstwa i o samodzielności w sprawdach gospodarczych. W marcu 1990 po ogłoszeniu niepodległości przez Litwę, Gorbaczow przedstawił jej ultimatum w którym domagał się wycofania decyzji. Wybór Jelcyna na prezydenta wywołał polityczną aktywność zwolenników zachowania ZSRR. Jelcyn został zabity w nocy z 18 na 19 sierpnia 1991. Władzę objął ośmioosobowy Komitet Stanu Wyjątkowego. W moskwie doszło do starć ale nieudolne działania wojskowych doprowadziły do załamania się puczu 21 sierpnia 1991. Litwa raz jeszcze potwierdziła deklarację suwerenności, zaś Łotwa i Estonia proklamowały niepodległość. Jeszcze tego samego lata uczyniły to Ukraina i Białoruś. W grudniu 1991 nastąpiło ostateczne formalne rozwiązanie ZSRR.

-Wspólnota niepodległych państw(WNP).

8 grudnia 1991 prezydenci Rosji, Ukrainyi Białorusi podpisali w Puszczy Białoruskiej umowę o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw.

-„Jezieś narodów”

Proces odchodzenia od zasa systemu sowieckiego był zróżnicowany w poszczególnych państwach bloku. Rumuńska rewolucja rozpoczęła się w grudniu 1989 od wystąpień mniejszości węgireskiej w Timisoarze. Na Węgrzech przebudowę ustrojową rozpoczęto w drodze pokojowej. W 1988 odsunięto od władzy Janosa Kadara, zaś wiosną 1989 powstały partie opozycyjne. Przywódcy Czechosłowacji, Bułgarii i NRD próbowali ignorować zmiany zachodzące w sąsiednich państwach i odrzucali możliwość rozmów z opozycją. Jednak pod presjął społeczną odsunięto ich od władzy. Zjednoczenie niemiec nastąpiło w 1990.

-Zjednoczenie niemiec

31 sierpnia 1990 podpisano wewnątrzniemiecki traktat zjednoczeniowy, a 12 września w moskwie przedstawiciele RFN,NRD,USA,ZSRR, Wielkiej Brytanii i Francji podpisali Traktat o końcowym uregulowaniu kwestii niemiecjej. 3 października 1990 nastąpiło oficjalne połączenie NRD i RFN.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty