profil

Europa na przełomie XIX I XXw.

poleca 84% 825 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Przyczyny I wojny światowej Przyczyny I wojny światowej Przyczyny I wojny światowej Przyczyny I wojny światowej

1871r.- dotkliwa germanizacja polaków
1859r.- sojusz Włoch z Francją
1861r.- powstanie królestwa Włoch
1914r.- początek I wojny światowej, wojna błyskawiczna
1915r.- wojna pozycyjna
1916r.- Verdun
1917- wycofanie się Rosji z wojny w wyniku rewolucji
11.11.1918r. pokój w Brześciu, zakończenie działań wojennych
1917r.- rewolucja lutowa(marzec)
Styczeń 1919r. – 28.6.1919- konferencja wersalska
Marksizm- doktryna Karola Marksa i Fryderyka Engelsa
Imperializm- działania dążące do dominacji Państwa na świecie (pod względem politycznym, gospodarczym).
Secesja- odłączenie się od 2 narodu.
Emancypacja- zrównanie kobiet z mężczyznami wobec prawa.
Sufrażystki- w Anglii nazywano tak kobiety walczące o prawo wyborcze.
PSL- Polskie Stronnictwo Ludowe (chłopów, Wincenty Witos, Poprawienie sytuacji życiowej chcieli niepodległości.
PPS- Polskie Partie Socjalistyczne( robotników, Józef Piłsudski, Prawo wyborcze dla robotników, chcieli niepodległości).
SDKPiL- Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy(zbuntowani robotnicy, członkowie PPS, Do zniesienia kapitalizmu, Nie chcieli niepodległości).
Narodowa Demokracja(Endecja) (Polaków, Roman Dmowski, do podniesienia poziomu życia, chcieli niepodległości).
Przyczyny I wojny światowej:
-Zabójstwo arcyksięcia Austro- Węgier Franciszka Ferdynanda przez młodego Serba.
-Spory między mocarstwami o dominację w Europie
-Spory o wpływy na Bałkanach
- O granice -kolonie -rynek zbytu
Trójprzymierze- to sojusz Niemiec, Austrowęgier i Włoch. Po odstąpieniu Włoch zmienił nazwę na Blok państw centralnych.
Trójporozumienie(ententa) - to sojusz Francji, Anglii i Rosji.
Dwuwładza – dwa rządy, czyli Rząd tymczasowy i Rad delegatów robotniczych i żołnierskich.
Bolszewicy- Włodzimierz Lenin, Znacjonalizowali gospodarkę, dopuścili do władzy proletariat i zlikwidowali wszystkie partie poza komunistyczną.
+wojny:
-Poprawa bytu kobiet(PRAWO WYBORCZE)
-Utworzenie 11 nowych państw w tym polski
-Nowy podział świata
-wojny:
-Olbrzymia ilość ofiar na wszystkich frontach
-Epidemia grypy(hiszpańskiej) pochłonęła 20mln europejczyków
-Upadła cesarska Rosja, którą zastąpiła Republika
-Obalono cesarstwo w Niemczech
-We Włoszech zapanował faszyzm

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 1 minuta