profil

Ściąga na historie o państwie i społeczeństwie

poleca 88% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Polis - forma państwa w starożytnej Grecji , Miasto-Państwo .
Arystokracja - najwyższa warstwa społeczna która wykształciła się w starożytnej Grecji.W ustroju arystokratycznym podmiotem władzy państwowej była grupa „najlepszych", nie odpowiedzialna przed narodem, ale sprawująca rządy wedle własnego uznania.
Średniowiecze - epoka w historii i kulturze europejskiej, obejmująca okres między starożytnością a czasami nowożytnymi.Popczątek epoki datuje się na 476 rok do odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku.
Starożytność - Powstanie epoki datuje się na Początek starożytności datuje się na ok. II połowę IV tysiąclecia p.n.e. Jej koniec do 476 roku n.e.
Wasal - początkowo (wczesne średniowiecze) wolny oddający się pod opiekę seniora w akcie komendacji. W zamian za lenno wasal zobowiązywał się służyć wiernie seniorowi radą i pomocą orężną.
Senior - sprawujący władzę nad podległymi mu wasalami, także przydomek, który otrzymywał wasal, gdy podzielił swoją ziemię i oddał ją innym wasalom. W okresie rozbicia dzielnicowego także najstarszy z Piastów, któremu podlegali książęta dzielnicowi
Drabina Feudalna - Drabina feudalna przedstawia zależności między różnymi stanami. Pokazuje, kto był najważniejszy, a kto mniej ważny. najniższym stanem tej drabiny byli chłopi. Zajmowali się oni rolnictwem i hodowlą zwierząt, musieli utrzymywać drobnych rycerzy, którzy znajdowali się na wyższym szczeblu. Podlegali oni możnowładcom, biskupom, którzy zaś musieli być posłuszni królowi. Król znajdował się na samej górze tej drabiny.
Lenno - systemie feudalnym posiadłość nadawana przez seniora w użytkowanie wasalowi w zamian za wsparcie militarne lub finansowe, później całość stosunków pomiędzy seniorem a wasalem.majątek (w większości przypadków ziemia) nadawana wasalowi przez seniora
Monarchia feudalna była we : Francji , Niemczech w innych krajach pojawiły się tylko jej elementy .
Trójpodział władzy - podział sfer funkcjonowania państwa, spopularyzowany przez francuskiego myśliciela oświecenia, Monteskiusza.
Monarchia Konstytucyjna - forma władzy w państwie, gdzie jej zakres, zarówno dotyczący monarchy (władcy) jak i organów przedstawicielskich ludu (np. wybranych posłów), określany jest w konstytucji. Władca pełni tu zazwyczaj funkcję reprezentacyjną, niż faktycznie sprawuje rządy, choć dziewiętnastowieczne monarchie konstytucyjne zazwyczaj dawały monarsze realną, choć ograniczoną władzę.
Społeczeństwo - Wszyscy ludzie mieszkający na danym terenie bez względu na to jakiej są narodowości .
W starożytności dzieliło się na ludzi wolnych i niewolników .
Celibat - forma życia polegająca na dobrowolnym zrezygnowaniu z wchodzenia w związek małżeński.
Pańszczyzna - praca wykonywana przez chłopów głównie na roli na rzecz pana w zamian za dzierżawę ziemi. Wykształciła się w Europie w okresie feudalnym, po czym powoli zaczęła zamierać w wyniku przechodzenia na czynsz.
Deklaracja Praw człowieka uchwalona 26 sierpnia 1789 r. :
Art. I. Ludzie rodzą się i pozostają wolnymi i równymi w prawach.
Art. II. Celem każdej organizacji politycznej jest utrzymanie naturalnych i nieprzedawnionych praw człowieka. Prawa te to: wolność, własność, bezpieczeństwo i opór przeciw uciskowi.
Art. IV. Wolność polega na czynieniu tego wszystkiego co nie szkodzi drugiemu.
Art. XI . Każdy obywatel ma wolność słowa ,pisma i druku.
Rewolucja przemysłowa - zaczęła się w Anglii, w 13 wieku najlepiej rozwiniętym i najbogatszym wówczas kraju świata. W 19 stuleciu ogarnęła całą Europę. Robotnicy zakładali początkowo nielegalne związki zawodowe i organizowali strajki aby wywalczyć poprawę losu .
Problemy współczesnych społeczeństw - olbrzymi problemem dzisiejszego świata jest terroryzm czyli stosowanie przemocy wobec niewinnych ludzi w celu wymuszenia jakiejś korzyści lub celu politycznego .
Począwszy od ubóstwa i bezrobocia przez patologie ,narkomanie ,przemoc i przestępczość.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty