profil

Potencjał naturalny Polski

poleca 85% 821 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rozciągłość południkowa Polski- 5*50?(649km) wynikiem tego latem dzień nad Bałtykiem jest o godzinę dłuższy niż w Karpatach, zimą o godzinę krótszy. Koło Cedyni (14*07?E) słońce wschodzi i zachodzi o około 40 minut później niż na wschodnim krańcu Polski, koło Horodła (24*08?E). Obecnie Polska graniczy z 7 państwami: Rosją(210km), Litwą(103km), Białorusią(416km), Ukrainą(529km), Słowacją(541km), Czechami(790km), Niemcami(467km). Położenie skutki ?Pozytywne: ma duży udział granic naturalnych, dużą zwartość terytorium, co ułatwia administrowanie kraju. Negatywne: Leży między mocarstwami(w czasie wojny wielokrotnie atakowana znikła nawet z mapy świata). Budowa Geologiczna: Powstanie platformy paleozoicznej w zachodniej Polsce-Powstanie Karpat-Powstanie złóż kredy-zlodowacenie bałtyckie-Powstanie delty Wisły. Polska leży na pograniczu wielkich struktur geologicznych Europy, wschodnia część naszego kraju leży na prekambryjskiej platformie wschodnioeuropejskiej, a zachodnia na platformie paleozoicznej. Takie położenie polski sprawia, że na jej obszarze nie występują ani groźne trzęsienia ziemi ani czynny wulkanizm. Morena czołowa- ma wygląd wzgórza, jest zbudowana z gliny zwałowej, wyznacza linie postoju czoła lądolodu, ponieważ powstawały wtedy, gdy czoło lądolodu zatrzymywało się na dłuższy czas. Pole sandrowe- utworzone z materiału osadzonego przez wody wypływające z czoła lądolodu. Pradoliny- szerokie doliny o płaskim dnie. Rynny polodowcowe- wydłużone formy erozyjne, wytworzone przez wody płynące pod lodem lub w jego szczelinach. Jeziora rynnowe- głębokie, wydłużony kształt(Gopło). Jeziora morenowe- rozległe o urozmaiconej linii brzegowej i niewielkiej głębokości(Śniardwy). Jeziora wytopiskowe- powstały po wytopieniu się bryły lodu zagrzebanego w osadach polodowcowych, mają owalny kształt znaczną głębokość i małą powierzchnię. Masy powietrza:W-PolarneMorskie-lato chłodne, zima ciepła E-PolarnoKontynentalne-lato upalne, zima chłodna. Morze Bałtyckie: płytkie, położone na szelfie kontynentalnym(52m), chłodne, mało słone. Bory mieszane-drzewa iglaste, dąb topola, osika, lipa, pojezierza, niziny środkowopolskie. Grądy-lasy liściaste z przewagą dębu i grabu. Łęgi-lasy rosnące w dolinach rzek, wierzby, jesiony, topole, nizina mazowiecka. Olsy- rosnące na obszarach bagiennych, czarna olsza, brzoza, jesion, Polesie Lubelskie Nizina Podlaska.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata