profil

Który z bohaterów antycznych może być dla mnie wzorcem?

drukuj
poleca 83% 706 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Opowieści o potężnych bogach i dzielnych herosach, walecznych władcach
i nieustraszonych wojownikach odnajdziemy w każdej literaturze, począwszy od literatury antycznej. Według mnie bohater to nie osoba posiadająca wyłącznie nadludzką siłę, ale i człowiek reprezentujący jakąś rację ideową, broniący sprawiedliwości i ojczyzny, walczący o wolność. Ja bardziej zwracam uwagę na postawę bohatera i jego cechy charakteru. Bohater to człowiek dzielny, szlachetny, pełen poświęcenia i ofiarności, oddający własne życie dla sprawy, o którą walczy. Taki człowiek zawsze będzie mnie fascynował swoją wielkością, nawet jeśli przegra, jak np. Hektor w pojedynku z Achillem. Jeśli byśmy się zastanowili nad sensem umierania, stwierdzimy, że śmierć dla potwierdzenia swego bohaterstwa jest absurdem, nie możemy potępić takiej postawy i odebrać jej moralnego sensu. Szlachetny straceniec, czyli bohater, odchodzi on, ale w cieniu wielkości.
Dla mnie wzorcem antycznym jest Hektor, ponieważ posiada on prawie wszystkie "cechy bohatera" wymienione wcześniej. Napisałem "prawie", dlatego że, gdyby posiadał wszystkie "cechy bohatera" to byłby on ideałem, a wiemy dobrze że ideał człowieka nie istnieje.
Hektor był najlepszym trojańskim żołnierzem. Jego ojcem był król Priam, który władał Troją, a matką była Hekade. Był on atletycznej budowy, a jego rysy twarzy były wybitnie męskie. Hektor wyrusza na wojnę mimo iż przeczuwa zbliżającą się śmierć, jego zamiaru - podyktowanego obowiązkiem obrony Ojczyzny i troska o honor swój
i rodziny - nie zmieni nawet widok ukochanych, malutkiego dziecka i usiłującej go powstrzymać żony Andromachy. Nie oznacza to, że nie miał uczuć wręcz przeciwnie, na wojnę szedł ze łzami w oczach, dlatego że musiał opuścić swoją rodzinę. Trojański heros pozostaje na polu bitwy po ucieczce reszty obrońców grodu, przerażonych furią
i potęgą Achillesa. Hektorowi nie jest łatwo stanąć naprzeciw półboskiego Achilla, tak więc Hektor na początku zaczął uciekać, ale po trzech okrążeniach jeziora, opamiętał się
i stanął do nierównej walki. Hektor, tak jak każdy człowiek, wstydzi się strachu, dlatego się zatrzymał i pokonał wewnętrzną słabość, co nie jest łatwą sztuką. Do walki Hektor stanął jak zawsze opanowany i rozważny, zachował spokój i odwagę. Achilles chciał się zemści na Hektorze, za to że ten zabił jego najlepszego przyjaciela i ukradł mu zbroje. Hektor ginie w nierównym pojedynku przeciw półboskiemu i mającemu boskie wsparcie przeciwnikowi. O szlachetności Hektora świadczy fakt, że obiecał on przeciwnikowi, godny pochówek dla wroga w razie jego śmierci. Trojański heros swoją rozwagę udowodnił, tym że chciał zawrzeć układ z nieprzyjacielem. Syn Priam w "Iliadzie" przedstawiony jest jako typowy rycerz bez skazy, prawy uczciwy, szanujący zwyczaje wojenne i przeciwników,
z którymi walczy. Poświęca własne szczęście dla dobra Ojczyzny. Nie chce okryć hańbą rodziny i patrzeć na to, jak zostają oni wzięci do niewoli. Pokonany przez Achillesa jest w stanie zdobyć na słowa uznania dla jego męstwa, odwagi i waleczności wroga. Najszlachetniejszy i najodważniejszy z Trojan nie próbuje walczyć z nieubłaganym losem i sprzeciwić się przeznaczeniu. Hektor, w arcydziele Homerowskim, jest przedstawiony jako wcielenie cnót obywatelskich.
Hektor mimo tylu pozytywnych cech, posiada dwie cechy, które nie można uznać za godne pochwały. Jedną z nich, jest to że uważał się za najmądrzejszego w radzie trojańskiej choć jego decyzje w radzie nie były słuszne. Drugą jest urąganie Partoklesowi
i chełpienie się swym zwycięstwem. Hektora cechuje tu, właściwa dla zwycięscy, pogarda dla słabszych.
Królewicz Hektor mimo to pozostaje dla mnie wzorcem godnym do naśladowania. Jego rozwaga i szlachetność rodzi moją sympatie do niego. Hektor pozostaje do końca wierny swoim celom i ideałom, co ja bardzo sobie cenie w ludziach. Trojańczyk umiera broniąc wolności kraju i rodaków, taką śmierć pozazdrościłby mu nie jeden rycerz antyczny. Pozostał on dla mnie symbolem poświęcenia i walki za dawno przegraną sprawę. Ideały trojańskiego herosa odpowiadają mi jako nastolatka.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
16.10.2007 (17:03)

masa błędów gramatycznych i stylistycznych.