profil

II Wojna Światowa - ściąga

poleca 84% 684 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przyczyna II wojny była z jednej strony ekspansyjna polityka państw fasz. , z 2 klimat przyzwolenia dla owej polityki występujący w dyplomacji GB i FR.
Umowy międzynarodowe okazały się wystarczającym do pokojowego rozstrzygania sporów. 1 z najważniejszych był Pakt Brienda, który mówi ze wszystkie, spory, konf, powinny być rozstrzygane za pomocą środków pokoj. Miała to być wojna totalna, która poprzez działania wojenne na morzu lądzie i w powietrzu, miały na celu nie tylko zniszczenie sił zbrojnych atakowanego miasta ale także podporządkowanie jej gosp. Przymierze GER-ZSRR(pakt Ribentrop-Mołotow) z 23.VIII.39 groziło wojsku Plwalką na 2 fronty. Niecki plan zakładał prowadzenie „wj błyskawicznej”.
1.IX.39 ostrzał artyleryjski placówki na Westerplatte dał jej początek. Agresja Radziecka 17.wrz.39
28.IX.93 Warszawa skapitulowała.
Wojna Radziecko-Fińska ZSRR zarządał wycofania się wojsk fińskich z garnicy położonej 20 km od Leningradu, odmowa była pretekstem do wyp wojny 30.XI.39.Wojska przekroczyły granice. ZSRR zostało wykluczone z Ligi Narodów. Fini bronili się do II.1940, wspomagane przez ANG, FR i potajemnie przez GER. 12.III.40 – układ pokojowy FiN-ZSRR. Państwa: Litwa, Łotwa i Estonia zost doł do ZSRR jako republiki Radzieckie.
Zajęcie p. Skandynawskich przez GER.
Zajęcie Dani dawało kontrolę nad cieś. Bałt., natomiast Norwegii dawało kontrolę nad portem w Narwiku. 9.IV.40 Dania dost. pod okupację Ger.. Wojna w Norw. Przedłuzyła się. Po stronie aliantów stanęły PL odziały. 28.V. przejęli kont nad Narwikiem. W Skandynawii GER poniosły duże straty. 10.VI. Norwegia skapitulow.
SWE została uznana za pań. neutralne.
Woj. we Francji. Wojska FR wspierane PL, GB korpusem posiłkowym tworzyła na granicy FR –GER tzw.Linię Maginota. 10.V.40 rano woj. GER udeżyły na FR od str. Holandii, Belgii i Luksemburga. 14.V skap Holandia a 27.V Belgia. 10.VI do woj.z FR przyst Włochy. 22.VI FR w Wagorie pod bezwarunkową kapitulacje.
Bitwa o ANG. Pomimo prop. Pok. Złożonychprzez Hitlera po klęsce FR. Churchil zapowiedział, że ANG czeka „krew i łzy”. Ger przyst do inwazji wysp GR, od sierp do października 40r samoloty GER bombardowały strategiczne cele ANG. Udało się im jednak odeprzeć atak i zniszczyć szkopom porty i miasta docierając do Berlina. Hitler wycofał się. Zaczęła się bitwa o Atlantyk, po 43r. ANG zaczeła dominować w niej.
Wojna na Bałkanach.W 1940 III Rzesza umocniła swoje wpływy będąc w Sojuszu z Włochami i JAP.W listop. Do paktu przyłączyły się Węgry, Rumunia, Słowacja oraz Bułgaria. GER i Włochom zależało na zajęciu basenu M.Śródziemnego ponieważ, chcieli zająć Bałkany i Afrykę Pn. Armia Wł. Walczyła w Grecji ale bez znaczących sukcesów. W kwietniu armia GER wsp. przez woj. sojuszu wkroczyła do Jugosławi jednocześnie wsp. wojska Wł w Grecji, która została ostatecznie zajęta. Otworzyły się przed nimi drzwi do opanowania Bliskiego Wsch., zdobycia dost do złóż ropy. Gb zajeła Tobruk.
Agresja GER na ZSRR. Sojusz ze Stalinem zapewniała swobodne działania w PL i Europie Zach. Realizacja planu Hitlera jest jedynie możliwa po pokonaniu ZSRR w XII.1940r. podpisany został plan Barbarossa. 22.VI.1941 nastąpił atak. Dla Hitlera było zaskoczniem że siły ZSRR nie wyczerpały się lecz przybierały na sile. W walce o Moskwę zaskoczyły Ger. War klim, wycofali się 100-200km. W wyniku radzieckiej kontrofensywy do IV.1942r. wojska GER poniosły ogromne straty, dzięki temu że woj. ZSRR były wspierane przez USA. Kolejn atak GER na Stalingradzakończył się porażką. Kontrof. Armi Czerwonejprzyniosły na początku II.1943 ostateczną klęskę GER nad Staling
Wojna na Wschodzie - Pearl Harbor.
USA i GB przeciwstawiły się ekspansji JAP wkierunku Chin. Doszło do osi: Berlin-Rzym-Tokio ANG Holandia i USA wprowadziły blokadę ekonomiczną JAP. 7.XII.41 samoloty JAP zaatakowały bazę Amerykańską na Hawajach-Pearl Harbor.
Doszło do wojny, JAP podjęli walki z GB oraz Holendrami. W V.1943 doszło do bitwy na M. Koralowym floty JAP vs USA i ANG.
Walki w Afryce i we Włoszech. W 41r. przybyły do Afryki korpus GER zmusił wojska ANG do wycofania się do Egiptu. Oblegany przez GER Tobruk. Bohatersko się bronił, udział tam brała nasza Samodzielna Komp Strzelców Karpackich.
Wzmocnione wojska GER zajęły Egipt, dopiero po zmianie dowództwa po stronie alandzkiej doszło do decydującej bitwy w kampanii 23.X.1942 pod El. Alamein, korpus poniósł duże straty. Do V.43 aliantom udało się wyprzeć z Afryki wojska GER-Wł. IX.43.ANG i USA rozpoczęli walki na półwyspie Apenińskim Oddziały aliandzkie od XI.43 wyzwoliły tereny pd.Włoch. Zacięte walki trwały o klasztor na Monte Casino. W dniach 11-19.V.44 trwał czwarty szturm na linię Gustawa. Wolczyli tam także PL żołnierze dowodzone przez gen. Andersa. Musolini został rozstrzelany a Włochy wyzwolone.
Utworzenie 2 frontu i zakończenie wojny.Zgodnie z ustaleniami w Techeranie (XI,XII-43) alianci rozpoczęli walki w Europie Zach, utworzyli tzw 2 front. Dowództwo nad siłami aliantów powierzono gen. amerykańskiemu. Do FR przezucono wojska ANG. Gerprzewidywali możliwośc desantu ustawili na plażach-wał Atlantycki. Alianci rozsiewając plotki o atakach zaskoczyli GER. 6.VI.44 z rana wojska alianckie podjęły desant na plaże FR. Rozpoczęła się operacja Overlord. Mimo niemieckiego oporu, alianci szybko opanowali tereny FR Wybuchło powstanie które doprowadziło do kapitulacji garnizonu niemieckiego (po 4 dniach). W celu szybkiego opanowania mostów zrzucono na tyły nieprzyjaciela spadochroniarzy. Akcja ta poniosła duże straty w ludziach (w tym PL). Dzięki szybkim marszom wojsk ZSRR i USA 24.IV.1945 nastąpiło ich połączenie. W nocy z 8 na 9.V.45r. na przedmieściu Berlina przedstawiciele dowództwa Wermahtu podpisali w obecności przedstawicieli sił zbrojnych USA, ZSRR, GB i FR akt bezwarunkowej kapitulacji. Wojna w Europie została zakończona.
Kon. w Techeranie XII-1943.USA , ZSSR , GB.
*termin i miejsce lądowania wojsk sprzym. W celu utw 2 frontu.(V.44 Normandia)
*wciągnięcie Turcji do koalicji. Uzgodniono pomoc dla Jugosłowiańskiej partyzantki. Utworzono org która zajmie się losami GER po wojnie.
*granice PL: od zach. Odra, wsch Bóg + Mazury, Gdańsk i Warmia.Pl pozostanie w granicach planowania strat. ZSRR, bez zgody PL.
Kon. W Jałcie 4-11.II.45:Churchil,Stalin,Ruswelt.
*przed zak. Woj. zostanie zwołana konf. Narodów zjednoczonych na której miano powołać org strzeg. Bezp i pokoju na świecie. Zaplanowano na 25.IV.45 San Francisco. Bezwarunkowa kapitulacja GER. Okupacja przez 3 mocarstwa. Rozwiązanie i rozbrojenie sztabu gen. Egzekwowanie odszkodowań.
Unicestwienie ideologii socjalistycznej.
*Dot blisk wsch. Maks 3 mich po zak dzial w Europie ZSRR przystąpi do wojny z JAP. Przyłączenie Sachalinu i w. Kuryjskich do ZSRR. Terytorium Mandżuri do Chin.
*sprawa PL:utworzenie rządu demokratycznego i przeprowadzenie wyborów tajnych jawnych.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut