profil

Faszyzm i nazizm w okresie międzywojennym

poleca 85% 351 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

~~WŁOCHY~~ ~~NIEMCY~~
POSTANOWIENIA TRAKTATU WERSALSKIEGO • otrzymanie południowego Tyrolu, zachodniej Krainy i pobrzeża Adriatyku – w tum miasto Triest • Niemcy republiką Weimarską
• Opuszczenie okupowanych terytoriów Belgii, Francji i Luksemburgu oraz lewego brzegu Renu
• Odszkodowania wojenne
• Likwidacja marynarki i lotnictw
• Ograniczenie armii lądowej do 100 000
• Utrata kolonii w Azji i Afryce
• Strata Alzacji i Lotaryngii na rzecz Francji
• Demilitaryzacja prawego brzegu Renu
SYTUACJA GOSPODARCZA PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ • Kryzys państwa
• Polegnięcie 600 000żołnierzy
• Osłabienie armii
• Brak miejsc pracy dla powracających z frontu żołnierzy
• „Okaleczone zwycięstwo” – zyski terytorialne odniesione na wojnie nie dorównywały potrzebom
• Polityczny chaos
• Rządy Mussoliniego
o Ożywienie gospodarki
o Roboty publiczne
o Budowa dróg
o Melioracja bagien
o Przebudowa stolicy
• Likwidacja objaw komunizmu
• Inflacja
• Pojawienie się głodu i drożyzny • Załamanie gospodarcze
• Hiperinflacja(skrajna forma inflacji)
• Olbrzymie bezrobocie
• Powołanie specjalnej komisji parlamentarnej
• Powołanie Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza
• Likwidacja objaw komunizmu
• Powstania
• Rewolucje
• Strajki
• Prowokacje
• Potwierdzenie demilitaryzacji Nadrenii w układzie w Locarno
• „Ustawy norymberski” – rozróżnienie na ludność aryjską i niearyjską i zakazanie zawierania małżeństw z Żydami
NASTROJE SPOŁECZNE PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ • Niezadowolenie i rozczarowanie – chcieli zagarnąć Dalmację i Rijekę
• Liczne protesty i strajki
• Socjalizm i idea rewolucji proletariackiej wśród robotników
• Nastroje rewolucyjne • Nastroje odwetowe
• Upokorzenie traktatem wersalskim
• Rozgoryczenie
• Poniżenie
NASILENIE WALKI POLITYCZNEJ • Umacnianie się Włoskiej Partii Socjalistycznej
• Organizowanie lokalnych oddziałów przez zwolenników socjalizmu –przeciwwaga dla armii państwowej
• Działania chłopów, którzy w różnych rejonach Włoch, zwłaszcza na południu kraju dopuszczali się parcelacji majątków ziemskich
• Niemożność zapanowanie przez Rząd nad szerzącym się chaosem
• Marsz „czarnych koszul”
• Wybuchnięcie strajków robotników • PUCZ – wojskowy zamach stanu
• Hasła komunistyczne i rewolucyjne
• Bunt spartakusowców
• „Noc długich noży”
CHARAKTERYSTYKA PRZYWÓDCÓW BENITO MUSSOLINI – DUCE
• Stanął na czele związków kombatanckich
• Obiecywał utworzenie wielkiego imperium włoskiego i przywrócenie Włochom dawnej pozycji w Europie
• Robotnikom przyrzekał likwidacje bezrobocia, a chłopom ziemię
• Zjednoczył liczne organizacje faszystowskie w Narodową Partię Faszystowską – 1921r.
• Zdobył władzę dyktatora
• Zjednał sobie armię, monarchistów i Watykan
• Sprawował funkcję ministra spraw wewnętrznych i zagranicznych
• Król Wiktor Emanuel III, by uniknąć powiększenia konfliktu powierzył Mussoliniemu urząd premiera
• Przez pierwsze lata rządzenia zachowywał pozory demokracji – partie niefaszystowskie, później rząd składał się z faszystów
• Wydanie "ustaw wyjątkowych" – znosiły opozycyjne partie polityczne i organizacje społeczne, likwidowały wolność prasy i niezawisłość sądownictwa
• Zawarł "układy laterańskie" – gwarancja niezależności państwa watykańskiego
• Zabity przez partyzantów ADOLF HITLER – FÜHREREM
• Dyktator III Rzeszy
• Stał na czele Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej
• Uwięziona po nieudanym zamachu
• Napisał książkę „Mein Kampf” („Moja walka), w której obiecywał przyszłym zwolennikom zjednoczenie wszystkich ziem zamieszkanych przez Niemców i budową „Wielkich Niemców”
• Została powierzona mu misja tworzenia rządu
• Ogłosił się przywódcą i przejął obowiązki po śmierci prezydenta Paula von Hindenburga
• Popełnił samobójstwo
CECHY SYSTEMU POLITYCZNEGO • Koniec rządów demokratycznych
• Państwo totalitarne
• Terror polityczny
• Propaganda
• Jeden wódz – Mussolini
• Jedna partia – faszyści
• Stworzenie policji politycznej
• Likwidacja przeciwników • Państwo totalitarne
• Terror polityczny
• Jeden wódz – Hitler
• Jedna partia – naziści
• Obozy koncentracyjne
• SS – elitarne oddziały gwardii Hitlera
• SA – milicja partyjna hitlerowców

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Historia powszechna
Historia Polski