profil

Internet jako nowoczesne medium wpływu na zachowanie się człowieka

drukuj
poleca 88% 102 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Internet - ogólnoświatowa sieć komputerowa - nowoczesne medium spełnia następujące funkcje: informacyjną – przekazuje masowemu odbiorcy informacje; opiniotwórczą – kształtuje opinię odbiorcy; kontrolną – pozwala ocenić postępowanie jednostek, np. zajmujących wysokie państwowe stanowiska; kulturotwórczą – upowszechnia współczesną kulturę; edukacyjną – poszerza wiedzę odbiorców i rekreacyjną – dostarcza odbiorcy rozrywkę.
Dostęp do informacji publicznej to jedno z podstawowych praw obywatelskich, dla którego Internet stwarza zupełnie nowy wymiar. Można w nim poszukiwać odpowiedzi (i zwykle je znaleźć) na wszelkie nurtujące pytania, bardzo szybko rozsyłać po świecie informacje i dokumenty, robić zakupy na innym kontynencie, zaznajomić się z najnowszą muzyką, inwestować za jego pośrednictwem na giełdzie, czytać książki, grać w gry, zbierać najnowsze informacje w dowolnym języku, poznawać ludzi o podobnych zainteresowaniach, ściągać bezpłatne oprogramowanie, zarządzać kontem w banku lub po prostu zabijać „czas” odwiedzając dowolne strony WWW.
Osobom niepełnosprawnym taka forma komunikacji ułatwia znalezienie pracy i nawiązanie kontaktów towarzyskich. W wielu krajach powstają obecnie programy, których celem jest zastosowanie Internetu w psychoterapii i poradnictwie psychologicznym, co może przynieść znaczne korzyści, szczególnie na obszarach, gdzie pacjenta od najbliższego terapeuty dzielą długie dystanse oraz w przypadku osób, które w kontakcie osobistym nie potrafią przełamać oporu przed rozmawianiem o swoich problemach.
U ludzi rozwijają się na ogół potrzeby psychiczne, które wyrażają oni za pośrednictwem form społecznych właściwych danej kulturze. Pomimo że potrzeby te są niekiedy przytłumione przez inne, z wymogami środowiskowymi włącznie, to jednak zaspokajanie ich jest nieodzowne dla zdrowego funkcjonowania jednostki. Internet jako nowy wymiar wypowiedzi i publikacji swoich poglądów, gdzie wszyscy są równi i tworzą pewną społeczność staje się bardzo atrakcyjny dla zaspokajania tych potrzeb.
Wyróżniamy różne portale gdzie ludzie się porozumiewają, jednym z nich jest czat, rodzaj pogawędki którego celem jest komunikacja publiczna oraz prywatna. W części czatów znajdują się graficzne zakładki, które pozwalają na wyrażenie emocji. Zaletą tej formy porozumiewania się jest w różnej części kraju i świata. Poznanie wielu informacji, zapatrywań i upodobań. Wadą zaś jest brak widoku danej osoby, dlatego można paść ofiarą różnego rodzaju oszustów. Nie wszystkie wiadomości są zrozumiałe i mogą mieć różne znaczenie, dzięki tej formie nadawca komunikatora może napisać wszystko co chce, obronić kogoś lub zrobić przykrość. Podobnym portalem jest skype- komunikator głosowy. Osoby o podobnym zainteresowaniu mogą rozmawiać, wymieniać się informacjami, poznawać a nawet nawiązywać stałą znajomość. W ostatnim czasie najpopularniejszym portalem internetowym stała się nasza-klasa. Celem tej strony jest zgromadzenie ludzi, którzy kiedyś chodzili do jednej szkoły, klasy, a także odszukanie znajomych. Pozytywną stroną jest 'odświeżenie' danych znajomości, możliwość porozumienia z daną osobą. Portal posiada jednak wady, każdy ma wgląd na dane osobowe ludzi, ma jego prywatne zdjęcia. Taka wiedza niektórym osobom może być przydatna niekoniecznie w dobrych zamiarach.
Wraz z postępem medialnym zaczęto zastanowić się jak komunikacja medialna wpływa na człowieka i grupę ludzi. Każdorazowy kontakt z nowoczesną techniką w jakiś sposób wpływa na zachowanie, myśli, wrażenia człowieka, pozostawia pewien ślad w psychice. Nowoczesne komunikatory są wielkim postępem naukowym, technicznym w kierunku lepszego porozumiewania się. Pozytywnymi aspektami tego rodzaju przekazywania komunikatu jest szybkość przekazu, łatwość dostępu. Porozumiewając się przez telefon czy Internet nie ma potrzeby zamartwianie się o wygląd zewnętrzny, można skupić się wyłącznie na przekazywanej treści. Informację można dostarczyć na duże odległości, a także je pobierać z odległych źródeł, bez konieczności przemieszczania się. Zaletą tego typu przekazu jest stałość i natychmiastowość. Jednak Porozumiewanie się między ludźmi poprzez nowoczesne komunikatory ma swoje negatywne strony. Jedną z nich jest uzależnienie się od nich, co powoduje 'zamknięcie się' człowieka w sobie i nie umiejętność porozumienia się w rzeczywistości. Takie uzależnienie powoduje również podporządkowanie dnia do danych czynności takich jak odbieranie, czekanie na telefon czy oczekiwanie na wiadomość lub osobę na czacie. Człowiek może również spotkać się z fałszywą informacją, danymi, prowadzi to do negatywnych relacji międzyludzkich, osoba oszukana staje się nieufna, podejrzliwa. Środki masowego przekazu działają bezosobowo, w oderwaniu od potrzeb indywidualnego człowieka, nie uwzględniając osobowości, psychiki i sytuacji danej jednostki. Istnieje pogląd iż wzrost użycia elektronicznych środków komunikacji wpłynie negatywnie na stosunki międzyludzkie, prowadząc do alienacji i osamotnienia wielu osób, które nie chcą bądź nie potrafią dbać o realny kontakty z innymi ludźmi.
Internet, który coraz bardziej staje się niezbędny w codziennym życiu. Daje nowe możliwości, ale i stwarza nowe zagrożenia. Środki masowego przekazu w tym także internet są potężna bronią używaną przez wiele środowisk (nie tylko przez władzę) do kierowania i kształtowania opinii publicznej. środki masowego przekazu bywają środkami masowej kontroli nad społeczeństwem. Jest to widoczne w czasach wojen. Dzisiejsze konflikty zbrojne są tego doskonałą ilustracją: wojna w Kosowie, w Czeczenii, oraz te mniej znane, a raczej te, o których pewne grupy nie chcą informować: powstanie w Chiapas, rzeczywista sytuacja w Tybecie, prawda o obozach Laoga i łamanie tam praw człowieka. Zastanawiający jest fakt, jak rzadko media podają informacje w bezstronny sposób z punktu widzenia dwóch stron danego konfliktu ( konflikt w Kosowie). Jak często informacje są postronne i za ich pomocą kreuje się stereotypy, dlatego powinniśmy poddać je krytyce, zamiast bezmyślnie zakładać ich niewątpliwą prawdziwość.
Internet ma duży wpływ na relacje rodzinne. Pozwala na budowanie więzi poza rodziną, rozluźniając jednocześnie więzy wewnątrzrodzinne, ponieważ członkowie rodziny pomimo fizycznej obecności mogą byś psychicznie nieobecni. Dostęp do internetu może być przyczyną konfliktów między rodzeństwem, a nawet całą rodzina, wycofywanie się młodych użytkowników z życia rodzinnego, rówieśniczego, a nawet ich społeczna izolacja. Do pozytywnych stron internetu, mających wpływ na życie rodzinne możemy zaliczyć prostszą, tańszą komunikację, dokształcanie edukacyjne. Niestety jednak badania dowodzą, że tak zwane "dzieci komputerowe", które ponad 20 godzin w tygodniu spędzają na grach komputerowych charakteryzują się wyższą agresywnością, zaburzeniami więzi społecznych, obniżoną wrażliwością moralną, Orientacją życiową nastawioną na "mieć", zamiast 'być', mniejszą zdolnością odczuwania emocji oraz zachowaniami aspołecznymi.
O wiele większe obawy niż niski poziom językowy i estetyczny niektórych stron, wzbudza możliwość dotarcia do dzieci poprzez Internet treści niecenzuralnych, rasistowskich, niosących za sobą agresje, które na pewno wpływają na psychikę ludzką niekorzystnie. Można na nie przypadkowo trafić, szczególnie przy korzystaniu z wyszukiwarek. Wśród adresów będących efektem poszukiwań może się rzeczywiście trafić strona o treściach niepożądanych. Ale w przypadku stron z materiałami pornograficznymi, większość z nich pyta o wiek użytkownika sieci oraz zgodę na przejście do kolejnego poziomu. Jeśli więc nie szuka się tego typu treści, nie powinno się do nich dotrzeć, poza tym można włączyć różnego rodzaju blokady na strony, których nasi bliscy nie powinni odwiedzać. Ludzie dorośli natomiast jeżeli wchodzą na tego typu strony, z pełną odpowiedzialnością, powinni liczyć się z tym jak wielkie szkody w ich psychice mogą dane treści wyrządzić. Powinni wszelkie strony, zwłaszcza fora traktować z dystansem, wiadomości sprawdzać w pewnym źródle informacji, kontrolować poświęcony im czas, by nie oderwać się od rzeczywistości. By ustrzec się od negatywnych stron internetu powinniśmy korzystać z niego mądrze.Bibliografia

1. Bobrowicz W., Internet; Kultura; Edukacja; Lublin 2006
2. Haber L.H, Niezgoda M., Społeczeństwo informacyjne-aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006
3. Sieńko M.,Człowiek w pajęczynie. Internet jako zjawisko kulturowe, Oficyna wydawnicza ATUT, Wrocław 2002
4. Tadeusiewicz R., Społeczność internetu, Akademicka oficyna wydawnicza EXIT, Warszawa 2002
5. Wallace P., Psychologia internetu,Wyd. Rebis, Poznań 2001
6. http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
7. http://www.profesor.pl/publikacja,10872, Artykuly,Funkcje-internetu-w-zyciu-rodziny


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy