profil

Szkodliwe treści w Internecie

poleca 83% 774 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zagrożenia
Nieumiejętne korzystanie z Internetu może prowadzić do uzależnienia. Natomiast częste z niego korzystanie do osłabienia więzi międzyludzkich, a nawet do zaburzeń osobowości jak socjopatia. Dzieci posiadające komputer z dostępem do Internetu są narażone na kontakt z treściami nieodpowiednimi lub szkodliwymi dla ich rozwoju psychicznego (sceny przemocy, pornografia). Coraz częściej wskazuje się na odpowiednie umiejętności, pozwalające właściwie korzystać z Internetu.
Cenzura
W ostatnich latach, w związku z faktem, iż Internet staje się łatwo dostępnym, najbardziej znaczącym środkiem przekazu, w niektórych państwach pojawiała się cenzura internetowa. Podejmowane są również różnorakie działania ułatwiające rodzicom ochronę dzieci przed pornografią.

Jakie treści mogą być dla dzieci szkodliwe?
1. Zawierające przemoc, pornografię, wulgaryzmy;
2. Propagujące rasizm i ksenofobię;
3. Nawołujące do popełnienia przestępstwa;
4. Promujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
5. Zachęcające do prostytucji, używania narkotyków czy hazardu;
6. Zawierające elementy psychomanipulacji (np. namawiające do przystąpienia do sekty);

Dlaczego treści te mogą być szkodliwe?
1. Mogą sprawić, że świat staje się dla dziecka niezrozumiały, zagrażający i przestanie czuć się w nim bezpieczne.
2. Mogą skłonić dziecko do podjęcia działań na szkodę swoją lub innych ludzi (w tym do działań niezgodnych z prawem).
3. Mogą doprowadzić do kontaktów z osobami, które mają wobec dziecka złe intencje.
4. Kontakt z treściami pornograficznymi zaburza rozwój psychoseksualny dziecka.
5. Kontakt z treściami zawierającymi przemoc czy rasistowskimi może je zachęcić do zachowań agresywnych wobec rówieśników, słabszych czy ludzi innej narodowości, wyznania itd.


Źródła:
pl.wikipedia.org
www.dzieckowsieci.pl

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta