profil

Porównanie nazizmu faszyzmu i komunizmu

poleca 85% 363 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Opierając się o własną wiedzę oraz zgromadzone środki postaram się dokonać analizy porównawczej faszyzmu, nazizmu i komunizmu w XX-leciu międzywojennym.
Zacznę od faszyzmu, była to doktryna polityczna powstała we Włoszech, sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca kult państwa, terror państwowy i solidaryzm społeczny. Faszyzm podkreślał wrogość wobec zarówno liberalizmu, jak i komunizmu.
Następną ideologia to nazizm inaczej hitleryzm, była to totalitarna, rasistowska, nacjonalistyczna, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotników . Niemiecka odmiana faszyzmu. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w Niemczech od 1933 do1945.
Trzecim i ostatnim system będzie komunizm był on radykalnym, lewicowym systemem, wywodzącym się z socjalizmu. Dążył do stworzenia bezklasowego społeczeństwa, wprowadzenia zasad egalitaryzmu i zniesienia własności prywatnej. Społeczeństwo komunistyczne miało być ujednolicone pod względem przekonań i zachowań politycznych.
Faszyzm został ogłoszony przez Benito Mussoliniego we Włoszech.
Tam właśnie Mussolini założył związki kombatanckie, które po kilku latach zostały przekształcone w Narodową Partię Faszystowską właśnie na jej czele Mussolini w 1922 roku zdobył władzę i utworzył faszystowskie państwo. U boku Włocha „wychowywał” się Hitler, który po pewnym okresie czasu przerósł mistrza Mussoliniego. Rok po napisaniu swej książki Mein Kapf” i po śmierci prezydenat Hindenburga, Hitler zwyciężył w wyborach a następnie przejął całą władzę. W ten oto sposób narodziła się III Rzesza. Jednym z najbardziej wrogich jej aspektów był jej stosunek do ludzi. Głównymi wrogami byli przede wszystkim Żydzi. W 1935 roku wprowadzono w Niemczech ustawy norymberskie, które zapoczątkowały proces pozbawiania ludności żydowskiej praw politycznych, obywatelskich, a nawet ludzkich! Niemcy poniżali na wszystkie sposoby ludność okupowanych państw. Hitler to przewodnik, który jest jednocześnie przywódca partii i najwyższym autorytetem w sprawach ideologii, jest najwyższym sędzią, „ma zawsze rację”, „stoi na straży prawa”, jego wola wyznacza normy moralne, uruchamiała terror, wojnę i masowe zbrodnie, których ofiarą padały miliony ludzi. W tym czasie zaczęto budować obozy koncentracyjne pozbawiano ludzi imion oraz nazwisk stawali się już nie ludźmi lecz numerami . Faszyzm stał się zaprzeczeniem dotychczasowych osiągnięć kultury europejskiej.
Następnym systemem totalitarnym jest nazizm. Powstał w hitlerowskich Niemczech. Określany jest również mianem hitleryzmu bądź narodowego socjalizmu. Narodził się jako ruch polityczny, a po dojściu Hitlera do władzy i powstaniu III Rzeszy stał się jej system władzy państwowej. Rozwój nazizmu był odpowiedzią na przegraną Niemiec w wojnie. Nazizm był również sprzeciwem wobec ustanowionego ładu wersalskiego i kryzysowi, który pojawił się w pierwszym powojennym okresie. Twórcą nazizmu był Hitler, który chciał likwidacji powstałej po wojnie Republiki Weimarskie i postawić na jej miejscu wielkie państwo Niemieckie. Naziści spragnieni byli zemsty i domagali się obalenia ładu wersalskiego. Nazizm stawiał się w opozycji do liberalizmu, pacyfizmu, demokracji, pluralizmu politycznego i komunizmu. Uważał bowiem, że wszystkie te doktryny i założenia były dziełem Żydów. Nazizm przeciwstawiał się również religio chrześcijańskim, a sam dążył do stworzenia własnej religii germańskiej. Naziści sprzeciwiali się przyznawania istotnych znaczeń jednostką, gdyż mogła ona zawładnąć człowiekiem i każdym aspektem jego życia. Liczyła się nie tylko lojalność i podległość jednostki, ale także jej zaangażowanie w działalność ruchu.
Odwoływali się do teorii darwinizmu społecznego, który uzasadniał zwalczanie słabszych jednostek w społeczeństwie. Nacjonalizm przejawiał się w pochwale dla wojny.
Pojawiły się w nazizmie także elementy socjalistyczne. Naziści uważali, że każdy naród może sam wybrać sobie własną wersję socjalizmu. To właśnie niemieckie społeczeństwo samo wybrało Hitlera w demokratycznych wyborach. Od 1933r. do 1945r. nazizm obowiązywał w Niemczech jako ideologia państwowa. Był czynnikiem, który jednoczy społeczeństwo niemieckie wokół Hitlera i jego polityki. Totalitarny system, w którym panowało bezprawie oraz terror to obraz III Rzeszy. Rok 1945 i przegrana wojna oznaczał koniec nazizmu w Niemczech. Główni zbrodniarze zostali ukarani.
Trzecią teorią jest komunizm. Wywodził się on socjalizmu. W XIX wieku kształt komunizmowi nadał Lenin. Doktryna ta zawarła wiele nowych tez.
Pierwszą jest powstanie partii komunistycznej, która nie jest formą organizacji świadomych robotników, lecz organizacją awangardy, ludzi którzy przodują w państwie, której zadaniem jest uświadomienie robotnikom ich roli społecznej i ich własnego interesu.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata