profil

I wojna światowa-jej charakter,przyczyny i nowa broń.

poleca 85% 234 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przed pierwszą wojną światową Europa podzieliła się na dwa wrogie sobie bloki wojenne.Trójporozumienie i trójprzymierze.Należące do nich państwa rywalizowały między sobą o kolonie.
Tak narodził się konflikt pomiędzy Niemcami,Austro-Węgrami,Włochami,a Francją,Rosją i Wielką Brytanią.
28 czerwca 1914 roku doszło do zamachu na arcyksięcia Ferdynanda (następca trony Austro-Węgier) w Sarajewie,stolicy Bośni.W lipcu Austro-Węgry obwiniły Serbię o zorganizowanie zamachu i postawiły jej dziesięciopunktowe ultimatum.Zamach w Sarajewie okazał się iskrą rzuconą na europejską beczkę prochu...Bośnia miała poparcie Rosji więc odrzuciła ultimatum.Tak rozpoczął się konflikt między trójprzymierzem,a trójporozumieniem.
Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji,a dwa dni później ich wojska wkroczyły do Belgii.Tak rozpoczął się plan wojny błyskawicznej Alfreda von Schlieffena.Wkrótce jednak Niemcy musieli walczyć na dwóch frontach.Front zachodni ciągnął się od Morza Północnego aż do granicy ze Szwajcarią.Działania na zachodzie przekształciły się w krwawą wojnę pozycyjną.Na całej długości frontu budowano schrony i okopy,otoczone zasiekami z drutu kolczastego.Niestety,w okopach zwykle nie dbano o higienę,lęgły się tam szczury,a polegli zostawali tam,gdzie 'padli'.Atakujący okopy zostawali ofiarami strzelania z karabinów maszynowych.Żołnierze mięli maski przeciwgazowe,ponieważ podczas I wojny światowej po raz pierwszy użyto broni chemicznej.Wykorzystano również samoloty,początkowo do działań rozpoznawczych,z czasem zaczęto je także wykorzystywać do bombardowania i walk z lotnictwem przeciwnika.Czołgi były odporne na ogień broni maszynowej ,a ich konstrukcja umożliwiała łatwe pokonywanie nierówności ,takich jak leje po wybuchach czy okopy.Użyła ich po raz pierwszy Wielka Brytania w bitwie pod Sommą w 1916roku.
W styczniu 1917 roku prezydent Stanów Zjednoczonych zaproponował walczącym pokój.Oni jednak się nie zgodzili,Niemcy próbując odciąć państwa ententy od dostaw broni kazali kierowcom U-Bootów atakować wszystkie statki na Atlantyku.Skłoniło to kongres USA do wypowiedzenia wojny Niemcom w 1917 roku.Dwa miesiące później pierwsze oddziały amerykańskie wylądowały we Francji.
Niemcy wkrótce poprosiły o zawieszenie broni,ponieważ były zbyt wykończone wojną.
Traktat pokojowy państwa ententy podpisały 28 czerwca 1919 z Niemcami w Wersalu.Na mocy tego traktatu powstały nowe państwa ,a prawa Niemiec zostały ograniczone.

TEKST OPISUJE I WOJNĘ ŚWIATOWĄ TYLKO ZE STRONY NIEMIEC,A NIE WSZYSTKIE FRONTY.
Mam nadzieję,że praca do czegoś się przyda i nie popełniłam błędów.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata
Historia powszechna
Historia Polski