profil

„Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna” F. Dostojewski. Powyższe zdanie uczyń mottem rozważań o ponadczasowej wartości wybranych dzieł literackich.

poleca 85% 182 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze