profil

System autorytarny w Polsce

poleca 82% 774 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. władza jest w rękach jednostki lub uprzywielejowanego ugrupowania (Józef Piłsudzki, BBWR [ Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem], sanacja ) od 1935r prezydent Mościcki.

2.Przejęcie władzy niezgodne z zasadami demokracji (zamach majowy 1926)

3.Ograniczenie wladzy ustawodawczej na rzecz wykonawczej
a). (prezydent miał prawo rozwiążac sejm i senat, ogłaszał ustawy z mocą ustaw, miał prawo inicjatywy ustawodawczej, prawo weta zawieszającego, ograniczenie liczebności sejmu i senatu, wpływ prezydenta i obozu sanacyjnego na wybór poslow i senatorow- ograniczenie swobodnego kandydowania)

b) .umocnienie pozycji prezydenta wobec innych organów władzy (prezydentowi podlegaly sądy, NIK- Najwyższa Izba Kontroli, wojsko)
c). Niedemokratyczny tryb wyłaniania kolejnego prezydenta (prezydent miał prawo zgłaszania kandytata na swojego nastepce, wybór przez społeczenswto,ale do wyboru bylo tylko 2 kandydatow- ten od prezydenta i jeden od Zgromadzenia Elektorow[ marszalkowie sejmu i senatu, premier, prezes Sadu Najwyzszego, 75 elektorow ybranych przez sejm i senat)

d). Brak odpowiedzialnosc konstytucyjnej i politycznej prezydenta.

4.Istnienie legalnej opozycji ale w ograniczonym zakresie (ograniczenie dostepu do sejmu opozycji np. proces brzeski, wiezienie w Berezie Kartuskiej )

5. Konstytucja ograniczała prawa na rzecz obowiązków

6.Marazm polityczny (wybory w 1935r, 48% społeczenstwa- niechęć do brania udziału w wyboru)Konstytucja kwietniowa sankcjonowała w Polsce systen autorytarny, który sie zaczal rodzic po przewrocie majowym 1926.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta