profil

Problemy społeczeństwa polskiego

poleca 85% 121 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

>>Pierwszym z nich jest ubóstwo

Ubóstwo najczęściej wiąże się z bezdomnością i bezrobociem. Utrata pracy i gwałtowny spadek dochodów w skrajnych przypadkach prowadzi do eksmisji z miejsca zamieszkania. Walką z bezdomnością i ubóstwem zajmuje się system pomocy społecznej. Wspomaga on osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji materialnej. Także instytucje charytatywne oraz noclegownie oferują pomoc osobom potrzebującym. Jednak jedynym skutecznym sposobem złagodzenia tych problemów jest tworzenie nowych miejsc pracy.

>>Alkoholizm

Źródeł tego zjawiska można doszukiwać się w tradycji polskiej szlachty w XVII i XVIII wieku. Obecnie ok. 10% społeczeństwa polskiego nadużywa alkoholu. Prowadzi to do przemocy w rodzinie oraz do jej rozpadu. W ciągu ostatnich lat zmienił się model konsumpcji alkoholu. Szybko rośnie ilość wypijanego piwa i wina na rzecz spadku popytu na wódkę. Problem alkoholizmu coraz częściej zaczyna dotykać młodzieży oraz osób z wyższym wykształceniem (tzw. alkoholizm wyższych sfer).

>>Narkomania

Problem ten pojawił się w Polsce w latach 70, jednak dopiero w latach 90 stał się poważnym zjawiskiem społecznym.

Do przyczyn narkomanii możemy zaliczyć modę na zażywanie narkotyków, łatwy dostęp do środków odurzających, chęć zaimponowania rówieśnikom i wejścia do zamkniętych grup.

Ponadto za pomocą narkotyków uczniowie i studenci starają się zwiększyć możliwości organizmu, polepszyć percepcję i skrócić czas nauki.
Chęć ucieknięcia w wizje narkotyczne często jest sposobem na radzenie sobie z problemami w domu czy w szkole.

Pierwszą organizacją, która zaczęła walczyć z tym zjawiskiem, było stowarzyszenie MONAR, założone przez Marka Kotańskiego. Organizacja ta działa na terenie całego kraju i zajmuje się leczeniem narkomanów i chorych na AIDS.

>>Prostytucja

Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo prostytucji:

A) Niski poziom wykształcenia szkolnego, brak przygotowania do zawodu - prostytucja jako łatwy sposób zarobku

B) Ubóstwo, bieda w rodzinie

C) Wczesne rozpoczynanie kontaktów seksualnych z wieloma partnerami

D) Problem alkoholowy rodziców lub opiekunów prawnych

E) Czynniki związane z rodziną: rodziny niepełne (rozwody, separacje), kłótnie małżeńskie, niewystarczająca opieka, brak poczucia bezpieczeństwa

F) Przynależność do grup młodzieżowych, częste ucieczki z domu, zmienność autorytetów

G) Odrzucenie szkoły, dużo wolnego czasu

W Polsce prostytucja dziecięca nie jest jeszcze tak rozpowszechniona jak w Stanach Zjednoczonych. Najczęściej to rodzice zmuszają dzieci do nierządu - warto zaznaczyć, że problem ten dotyka również chłopców. Najwięcej prostytutek wywodzi się z środowiska robotniczego (70%) oraz chłopskiego (15%).
Nowym zjawiskiem są tzw. callgirls - dziewczyny na telefon, które nie ograniczają się wyłącznie do usług seksualnych - można się im wyżalić, porozmawiać, wynająć jako osoby towarzyszące na spotkanie biznesowe.

Są to zazwyczaj kobiety z wyższym wykształceniem, znające języki obce, elokwentne. Ich klientami są obcokrajowcy oraz mężczyźni z sfer biznesu. Bardzo często młode kobiety i dziewczęta zwabione możliwością podjęcia pracy w krajach Europy Zachodniej trafiają do domów publicznych.

Pozbawione możliwości kontaktu z rodziną zmuszone są do świadczenia usług seksualnych. Skutki prostytucji to m.in. duże ryzyko zachorowania na AIDS i choroby weneryczne. Ponadto doprowadza do zaburzeń emocjonalnych - osoby prostytuujące się odczuwają złość w stosunku do płci przeciwnej, a w późniejszym czasie mają problemy z zawarciem związków.

>> Przestępczość

W latach 90. przestępczość zaczęła gwałtownie wzrastać.
Negatywnym skutkiem przekształceń ekonomicznych i wzrostu zamożności społeczeństwa stała się przestępczość gospodarcza. Otwarcie Polski na świat doprowadziło do tego, iż na terenie naszego kraju działają ogniska międzynarodowych siatek przestępczych. Masowe stało się także piractwo informatyczne i fonograficzne, na które jest duże przyzwolenie społeczne. Politycy biorą udział w gigantycznych aferach korupcyjnych, o których regularnie informują media. Na poczucie braku bezpieczeństwa wśród Polaków wpływa niska wykrywalność przestępstw. Policja i organy ścigania często okazują się bezradne wobec włamań do mieszkań, kradzieży samochodów, pobić. Często ofiary rezygnują ze zgłaszania szkód uznając, że i tak nie mogą liczyć na pomoc, ponieważ wymiar sprawiedliwości jest przeciążony, a procesy trwają latami.

>> Sposoby zwalczania patologii społecznych:

A) Zaostrzanie kar dla przestępców

B) Większa kontrola policji, monitoring na ulicach miast

C) Pomoc społeczna trafiająca do najbardziej potrzebujących

D) Akcyza wliczona w cenę alkoholu, która umożliwia realizowanie programów profilaktycznych dotyczących uzależnień

E) Działalność organizacji społecznych oraz poszczególnych osób: MONAR, MARKOT, La Strada, Marek Kotański, Janina Ochojska

F) Społeczny brak akceptacji na zachowania dewiacyjne - reagowanie na zachowania chuligańskie na ulicach, w środkach komunikacji miejskiej, w szkołach

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty