profil

Na czym polega rewolucja neolityczna

drukuj
poleca 84% 655 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rewolucja neolityczna była przejściem od gospodarki nieproduktywnej do produktywnej. Gospodarka neolityczna prowadziła do podporządkowania przyrody człowiekowi. Nastąpiły znaczne zmiany w trybie życia ówczesnych ludzi. Rozwój gospodarki umożliwił produkcję nadwyżek żywności, co spowodowało częściowe odciążenie wielu ludzi od obowiązku szukania pożywienia, zapewnił wyżywienie przez
cały rok. Powstało garncarstwo, tkactwo, plecionkarstwo, a później metalurgia (zaczęto używać miedzi, brązu i udoskonalano ich obróbkę). Nastąpił ogromny wzrost ludności, związany ze zmniejszeniem się śmiertelności niemowląt. Wzrost ludności pociągał za sobą skupianie się dużych zbiorowości na stosunkowo niewielkim obszarze, co spowodowało wzrost kontaktów
międzyludzkich.


Polecasz? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy
Historia powszechna