profil

Umiędzynarodowienie sprawy polskiej podczas I Wojny Światowej na zachodzie 1916-1918.

poleca 83% 741 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Akt 5 Listopada
Na skutek przedłużenia wojny antanty wyczerpania rezerw. Państwa centralne chciały pozyskać Polskę obietnicą stworzenia pod opieką Niemiec. 5 listopada 1916- wydali odezwę do Polski przez cesarza Austro-Węgier antanty Niemiec, która zapowiedziała powstanie królestwa Polskiego samodzielnego państwa z dziedziczna monarchią i ustrojem konstytucyjnym. Sprawa granic i suwerenności jest odłożona jednak na dalszy plan. Akt niewiele wnosił do Polski, nie ruszał problemów granic antanty suwerenności, chciano pozyskać żołnierza polskiego. Akt miał symboliczne znaczenie, bo przerwano milczenie wobec polski.
2. Reakcja antanty
Pozostałe państwa zareagowały korpusów rozpoczęła się licytacja. Polacy byli negatywnie nastawieni. W Warszawie powstała tymczasowa rada stanu (Wincenty Nabojowski), utworzono komitet wojskowy (Piłsudski). Legiony podporządkowano Halsowi von Beselerowi. Najwcześniej zareagował parlament Włoch, chciał odbudować Polskę. 22.01.1917- USA, Woodrow Wilson stwierdził, że powinna odrodzić się zjednoczona, niepodległa korpusów samoistna Polska. 25.12.1916- Rosja, cesarz Mikołaj II korpusów rozkazie Noworocznym chciał wolnej Polski, złożonej korpusów rozdzielonych 3 części. Miało to ogromne znaczenie. W wyniku rewolucji lutowej abdykował w 1917.03. 27.03.1917 występuje rada Piotrogradzka delegatów robotniczych korpusów żołnierskich wydając odezwę korpusów przyznaje Polsce prawo do niepodległości. Rosja zgadza się korpusów rada delegatów, ale Polska powinna być związana korpusów Rosją wolnym sojuszem wojskowym. korpusów Rosji korpusów na zachodzie powstają oddziały Polskie, walczące korpusów 1917 w Piotrogrodzie, powstaje kampania likwidacyjna do spraw królestwa Polskiego (Ales Legnicki).
3. Powstanie korpusów Polskich w Rosji i na zachodzie.
Komisja Piotrogrodzka tworzy armie Polskie w Rosji, bo Polaków w armii Rosyjskiej było 500.000 w tym 100.000 Jeńców Polskich w armii Austrii i Niemiec. W rosyjskiej niewoli powstaje dywizja strzelców Polskich (gen. Bylewski). Władze we Francji utworzyły armie polskie. Ochotnicy to Polacy z Francji, Belgii, USA, Kanady, Brazylii. Podpożadkowano ich komitetowi Narodowemu Polskiemu (Dmowski- Paryż). KNP ma zgodę na uznanie Francji, Anglii, USA na oficjalna reprezentację. 1917 Polskie władze zwlekały z poczynaniami obietnicy aktu 5 listopada. Piłsudski opierał się na polskich udziałach w wojnie bez kształtu państwa Polskiego. Występuje z tymczasowej rady stanu, POW- polska organizacja wojskowa. W lipcu Piłsudski odmawia złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec
4. Kryzys przysięgowy
W lipcu Piłsudski odmawia złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec i Austrii.
I i III brygada się przystosowała, aresztowano Piłsudskiego w Magdeburgu. II brygada złożyła przysięgę i stworzyła Polski korpus Posiłkowy pod dowództwem Austrii. W imieniu Piłsudskiego powstaniem kierował konwent A (Rydz Śmigły). Niemcy i Austria powołali 12.09 w Warszawie rade delegacyjną (Arcybiskup Krakowski) wchodził w nią Lubomirski, Ostrowski, premier: Pucharzewski.
5. Rewolucja bolszewicka i jej stosunek do sprawy Polskiej.
Wpływ na odrodzenie Polski miała rewolucja Bolszewicka. Wydano deklarację praw narodów. 15 listopada 1917 Rosja zapewniała narodom o możliwości samookreślenia, zezwala na oderwanie się od Rosji i stworzenia wolnego państwa. Zapis został tylko na papierze. Bolszewicy chcieli przynieść rewolucję na cały świat (propaganda).
6. Umiędzynarodowienie sprawy Polskiej w końcowej fazie wolny.
Sprawa polska została umiędzynarodowiona pod wpływem aktu 5 Listopada. Zaczęto występować przywódcy zachodniemu. Niechętny (?) Polsce był premier Brytyjski, chciałby Polska była niepodległa. 8.01.1918 Wydano 14 punkt, gdzie w 13 punkcie była mowa o odbudowie niepodległości. Wiosną było zainteresowanie Polską, które zgasło, gdy państwa antanty straciły Rosję, chciałyby Austro- Węgry zdradziły Niemcy. Wiele im za to obiecywano- np. ziemie polskie przed 1772. Zakończyło się to fiaskiem. Od 1918 Antanta jest rzecznikiem odzyskania niepodległości przez Polskę

Podoba się? Tak Nie