profil

Wychowanie jako działalność typowo ludzka

poleca 83% 1189 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Temat: 2. Scharakteryzuj wychowanie jako działalność typowo ludzką i określ typowe cechy tego procesu (np. na podstawie konkretnych przykładów z życia społecznego, rodzinnego)

Wychowanie w ogólnym tego słowa znaczeniu jest pojęciem dotyczącym zarówno ludzi jaki zwierząt. Charakteryzując wychowanie jako działalność typowo ludzką, zasięgnąłem wiedzy fachowej z podręcznika akademickiego „Pedagogika” pod red. T. Wujka. Podręcznik zawiera w sobie wiele przypisów dotyczących również wychowania. Na wstępie chciałbym zaprezentować przypis jakim to jest definicja Heliodora Muszyńskiego, wg to którego, wychowanie jest to „szczególny rodzaj ludzkiej działalności, który polega na zamierzonym wpływaniu określonych zmian w osobowości człowieka.”1Przypisuje on również wychowanie do poszczególnych cech osobowości. Metody wychowawcze powinny formować m.in. postawy i przekonania. Są to cechy typowo ludzkie. Przykładem takiego ludzkiego wychowania może być wpływ społeczeństwa na nasze przekonania jakimi się kierujemy. Społeczeństwo w którym żyjemy niejednokrotnie ukierunkowuje nas do swych przekonań, jakimi są np. przekonania religijne czy polityczne. Również duży wpływ na formowanie naszych postaw i przekonań ma szkolnictwo. Szkoła uczy nas jak mamy się zachowywać w stosunku do bliźnich, co jest słuszne a co nie godne rozumnej istoty jaką jest człowiek. Niezmiernie ważnym etapem w wychowaniu człowieka jest jego dalszy okres w życia jakim jest praca zawodowa. A konkretnie to środowisko zakładu pracy w którym spędzamy sporą część naszego życia wpływa na nasz rozwój wychowawczy. Otoczenie w którym żyjemy i się wychowujemy, ma wpływ na nas przez całe nasze życie, dlatego też błędne jest rozumowanie że proces wychowania tyczy się tylko okresu dzieciństwa. Człowiek zarówno uczy się jak i wychowuje przez całe życie. W końcu za najważniejsze cele wychowania współczesnego uznaje się „kształtowanie ludzi tak, aby umieli oni żyć w warunkach współczesnej cywilizacji, aby potrafili podołać zadaniom, które im stawia.”2 Przypis ten w oczywisty sposób wyjaśnia znaczenie procesu wychowania w naszym życiu.
Ponieważ nasz świat się zmienia, robi się coraz bardziej to wymagający i coraz to bardziej cywilizowany, to i my musimy się ciągle wychowywać by nadganiać potrzeby tej cywilizacji. Coraz to nowsze rygory, prawa, potrzeby, wymuszają na nas wyuczenia nowych postaw i nowych przekonań.
Podsumowując, wychowanie jest działalnością typowo ludzką, gdyż tylko człowiek jest na tyle rozumną istotą by rozwijać i kontrolować swe zachowania wobec środowiska którym się otacza.

Bibliografia:
1. „Pedagogika” podręcznik akademicki pod. red. Michała Godlewskiego, Stanisława Krawcewicza i Tadeusza Wujka; rozdz. III/2. Wychowanie
2. Przypisy: 1 – podręcznik jw. strona 31
2 – podręcznik jw. strona 30

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy