profil

Warto poznawać dorobek naszych przodków - rozprawka

poleca 85% 940 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zgadzam się z cytatem zawartym w temacie. Uważam, że zapoznanie się z dorobkami naszych przodków jest bardzo ważne. Możemy w ten sposób dowiedzieć się w jaki sposób powstały używane przez nas przedmioty oraz poznawać dawną tradycję i kulturę. Postaram się poprzeć moje twierdzenie odpowiednimi argumentami.
Pierwszym przykładem fenomenalnego odkrycia cywilizacyjnego będzie wynalezienie koła. W dzisiejszych czasach jest ono bardzo powszechnie stosowane. Używa się go m. in. w: samochodach, pociągach, wózkach, a nawet w meblach domowych, aby ułatwić ludziom ich przesuwanie. Ale skąd wzięło się koło? Poznając historię i dawne zastosowanie tego przedmiotu wzbogacamy naszą wiedzę o historii i tradycji ludzkości. Wiedząc, że zostało ono wynalezione kilka tysięcy lat przed naszą erą w Mezopotamii wiemy, że ludzie którzy żyli przed Chrystusem również posiadali własną cywilizację. Koła pierwsze zastosowanie znalazły w wozach, na których transportowano ciężkie towary oraz w rydwanach, które były ulubionymi pojazdami Egipcjan. Znając takie wiadomości, możemy wnioskować, że starożytni mieli własne pojazdy oraz rozwinięty handel. Myślę, że historia powstania koła jest argumentem potwierdzającym postawioną tezę.
Drugim przykładem odkrycia cywilizacyjnego będzie pismo. Najstarszym znanym ludzkości jest pismo klinowe. Zostało ono wynalezione prawdopodobnie przez Sumerów około 3,5 tysięcy lat przed naszą erą. Początkowo do pisania stosowano rylca, którym wydrapywano obrazki lub znaki na glinianych tabliczkach. Z czasem ludzie zaczęli stosować pióra i papirus, na którym stawiano pierwsze litery. Sztuka pisarska rozwijała się bardzo długo, powstawał alfabet grecki i łaciński (tym posługujemy się w dzisiejszych czasach). Po wynalezieniu papieru, zastąpił on w zupełności papirus, ponieważ był on bardziej wytrzymały. Historia rozwoju pisma jest bardzo ciekawa, uważam, że każdy człowiek powinien ją znać, gdyż bez znajomości liter moglibyśmy się porozumiewać jedynie mową.
Jako ostatni już przykład podam odkrycie silnika spalinowego. Wynalezienie go było jednym z największych przełomów na przestrzeni wieków. Skonstruowanie pierwszego takiego mechanizmu przypisuje się Nikolausowi Ottowi. Dzięki jego wielkiemu odkryciu dziś mamy takie udogodnienia jak: samochody, motocykle, samoloty czy pociągi. Również niemożliwe byłyby loty w kosmos, gdyż rakiety również wykorzystują technikę spalinową. Gdyby nie silnik, nie mielibyśmy wielu rzeczy, np. dokładnych map, gdyż bez podróżowania w odległe krainy niemożliwe byłoby ich rysowanie i zmieniane. Każdy człowiek powinien znać historię rzeczy, którymi posługuje się na co dzień.
Sugerując się przytoczonymi wyżej argumentami wnioskuję, iż udało mi się poprzeć słuszność postawionej wyżej tezy. Poznawanie dorobku naszych przodków odgrywa bardzo ważną rolę w naszym życiu.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty