profil

Psalmodia Polska

poleca 85% 494 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Dzieło Wespazjana Kochowskiego, wydane w 1695 roku, u schyłku życia poety; jest ostatnim wielkim dziełem i podsumowaniem twórczości Kochowskiego. Autor pokłada nadzieję w Bogu, zarówno pod względem opieki nad „wybraną” Sarmacją jak i opieki nad nim samym. Pisane w formie psalmów, na wzór psalmów Starego Testamentu, których autorstwo przypisywane jest Dawidowi.
Niewiadomo dokładnie ile Kochowski napisał psalmów, znanych jest tylko kilka.
Psalm I mówi o wszechmocy boskiej, Psalmy II i III skupiają się wokół człowieka (jego natury i otoczenia), Psalm IV o relacji Bóg – człowiek, a Psalm V to wprowadzenie do rozważań nad społeczeństwem Sarmackim, za które ówcześnie uważali się Polacy, odwołując się do legendy o pochodzeniu narodu Polskiego od dzkiego plemienia Sarmatów- dzielnych barbarzyńców.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: