profil

Mikołaj Sęp-Szarzyński życie i twórczość

Ostatnia aktualizacja: 2021-02-19
poleca 85% 533 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Mikołaj Sęp Szarzyński urodzony w 1552 roku.

Jego wiersza nie zostały wydane za życia. Dopiero 20 lat po śmierci ujrzały światło dzienne. Tomik poetycki ukazał się w 1601 roku Rytmy abo Wiersze polskie.

Znane wiersze to między innymi:
- wiersz Napis na statuę abo na obraz życia
- wiersz Na obraz Herodiady z głową św. Jana (po łacinie)
- Pieśń o Fridruszu

Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem – wiersz przedstawia poglądy na temat świata i sensu życia. Jest prośbą do Boga o pomoc i wsparcie, ponieważ ludzkie życie to nieustanna walka z pokusami, wynikającymi z dwoistości ludzkiej natury (ciało i dusza). Szatan nieustannie usiłuje pobudzić człowieka do czynienia zła. Stawką w walce jest życie wieczne.

Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego – utwór zawiera przesłanie, że wyróżnia się dwa rodzaje miłości. Pierwszy z nich to umiłowanie dóbr doczesnych, drugi to miłość do Boga. Tylko drugi z tych rodzajów miłości jest prawdziwy.

Psalmu CXXX Paraphrasis. De profundis clamavi ad Te, Domine [Parafraza psalmu sto trzydziestego. Z głębokości wołałem ku Tobie, Panie] – wiersz utrzymany jest w tonie spokojnej modlitwy grzesznika do Boga. Świadomy swoich grzechów, odwołuje się do Bożego miłosierdzia i prosi o litość. Ponadto wyraża przekonanie, że w dniu Sądu Ostatecznego nawet najbardziej prawi i cnotliwi ludzie nie unikną kary za swoje grzechy i zostaną skazani na potępienie. Jednocześnie wyrażona jest ufność w łaskę i miłosierdzie Boże.

Sęp-Szarzyński zmarł młodo, wiosną około 1581 roku (dokładna data nie jest znana), najprawdopodobniej w Wolicy. Przypuszcza się, że powodem śmierci była gruźlica, na którą poeta chorował już wcześniej.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Epoka
Teksty kultury