profil

Afryka - co znajdziesz na sprawdzianie

poleca 77% 1587 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
sahara

Wyjaśnij pojęcia :
Afryka -drógi pod względem wielkości kontynent świata .

Sanel - region geograficzny w Afryce położony na południe od Sahary .

Pustynnienie - proces degradacji środowiska przyrodniczego na obszarach suchych i pół suchych.

urbanizacja - proces koncentracji ludności miejskiej i jego działu w liczbie ludności danego obszaru dzięki czynnikom społeczno - kulturowym , demograficznym i ekograficznym .

przyrost naturalny - różnica między liczbą urodzeń żywych al liczbą zgonów .

gęstość zaludnienia - liczba ludności przypadająca na jeden kilometr kwadratowy .

Odmiana człowieka - grupa ludzi wyróżniająca się określonym zespołem cech przekazywanym dziedzicznie takich jak :
- kolor skóry , rodzaj włosów , kształt nosa .
+ rasa biała
+ -||- czarna
+ -||- żółta

Sahara - obszar północny Afryki .

współczynnik przyrostu naturalnego - wartość przyrostu naturalnego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców .

Wymień skrajne punkty Afryki i zaznacz je gdzie się znajdują :
Przylądek biały
|
przylądek |
-------------------------------------------- przylądek kilofu
zielony |
|
przylądek igielny

Znając skrajne punkty obszaru możemy obliczyć rozległość geograficzną :

a) rozciągłość południkowa liczona wzdłuż południków ale między równoleżnikami .
b) rozciągłość równoleżnikowa wzdłuż równoleżników ale między południkami.

Uzupełnij tekst dotyczący Egiptu :

Kraj zamieszkują głównie Arabowie wyznawcy islamu w oazach pustyni Libijskich żyją Berberowie a w południowych krajach Nubijczycy.
Przyrost naturalny jest wysoki i wynosi 16,6 promila.
Średnia gęstość zaludnienia to około 83 osób na km kwadratowy.
Istotny wpływ na rozmieszczenie ludności Egiptu ma : dostęp do wody.
Dlatego też w dolinie i delcie Nilu mieszka około 98 ludności a gęstość zaludnienia wzrasta tam do 1500 osób na km kwadratowy.
Wskaźnik urbanizacji wynosi 46 %
Największe miasta to Kair , Aleksandria .

Uzupełnij tekst RPA :
RPA jest najbardziej na południe położonym krajem Afryki . Przeważająca część państwa znajduje się w zasięgu klimatu zwrotnikowego jego południowe krańce leżą na klimacie podzwrotnikowego. Mieszka tam 49 mln. ludzi z czego niemal 61% stanowi ludność miejska.
Jednym z poważniejszym problemem mieszkańców jest duża liczba chorych na AIDS.
( 0 ludzi na to choruje ) .


STOLICA :
Libia - Trypolis
Dżibuti - Dżibuti
Tunezja - Tunis
Egipt - Kair
Maroko - rabat
Sudan - Charan
Algieria - Algier
Tanzania - Dodoma
Niger - Naimeny
Seszele - Vitoria


Wymień co najmniej trzy rasy mieszkańców Afryki i opisz :

rasa czarna - mieszkają na południe od Sahary .
rasa biała - Arabowie , Afrykanerzy mieszkają na północ od Sahary oraz na południu RPA.
Malgasze - mieszkają na Madagaskarze są potomkami osadników rasy czarnej i żółtej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty