profil

Instalacje hydroforowe – zastosowanie instalacji specjalnych

poleca 85% 133 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Po powietrzu, którym oddychamy woda jest podstawowym czynnikiem niezbędnym do istnienia wszelkiego życia. bez niej glob ziemski stałby się pustynią. jest ona niezbędna do życia wszelkich organizmów zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych.
Zasoby czystej wody kurczą się z dnia na dzień. Woda pokrywa 3/4 powierzchni naszej planety, ale cóż z tego kiedy zaledwie ćwierć procenta to woda słodka, a i ona nie zawsze nadaje się do bezpośredniego spożycia. Zawartość w niej składników zdecydowanie niekorzystnych, a bardzo często wręcz szkodliwych dla naszego zdrowia i to sprawia że nie nadaje się do spożycia.

Klasyfikacja wód surowych.

Wody występujące w przyrodzie zwane są surowymi i występują jako:
· wody podziemne i źródlane
· wody powierzchniowe
· wody opadowe
Najważniejsze wskaźniki jakości wody
· Mętność
· Barwa
· Zapach
· Odczyn
· Twardość ogólna
· Chlorki
· Związki azotu (amoniak, azotyny, azotany)
· Siarkowodór
· Siarczany
· Dwutlenek węgla
· Utlenialność
· Żelazo, mangan

Metoda uzdatniania wody:Na terenie prawie całej Polski wody podziemne są zanieczyszczone związkami żelaza. Związki te są szczególnie szkodliwe w wodzie przeznaczonych dla przemysłu papierniczego, włókienniczego i spożywczego. W gospodarstwach domowych żelazo niszczy armaturę sanitarną i praną odzież. Żelazo w wodzie występuje przeważnie jako rozpuszczone wodorotlenki Fe(OH)2 i siarczany FeSO4. Usuwanie z wody związków żelaza nazywamy odżelazieniem i jest podstawowym składnikiem procesu uzdatniania wody. Związki te po natlenieniu w specjalnych aeratorach przechodzą w wodorotlenek żelazowy Fe(OH)3, który łatwo wytrąca się na złożach odżelaziacza.Podstawową częścią stacji uzdatniania wody jest: Odżelaziacz wody. Filtr przeznaczony jest do redukcji związków żelaza zawartych w wodzie w postaci: rozpuszczonej, koloidalnej lub jako zawiesina .Wody zawierające żelazo są w momencie poboru bezbarwne, dopiero po zetknięciu się z powietrzem lub po zagotowaniu, brunatnieją i wytrącają się z nich rdzawe osady. Skutkiem czego są zanieczyszczone związkami żelaza instalacje, urządzenia sanitarne oraz zażółcona prana bielizna, długoletnią, bezawaryjną pracę oraz niską cenę (przy właściwej konserwacji) ma zastosowanie w :
- Domkach jednorodzinnych -.uzdatnianie wody pitnej oraz do potrzeb socjalno-bytowych.
- Hotelach , restauracjach - uzdatnianie wody pitnej oraz do potrzeb socjalno-bytowych.
- Pralniach - uzdatnianie wody technologicznej.
- Gospodarstwach rolnych - uzdatnianie wody do nawodnień szklarni, sadów, szkółek oraz upraw rolnych.
- Zakładach produkcyjnych - uzdatnianie wody potrzebnej do procesu technologicznego.

W zależności od składu fizyko-chemicznego oraz potrzebnej ilości wody uzdatnionej należy łączyć kilka filtrów w układ szeregowy lub równoległyZasada działaniaFiltr jest zbiornikiem z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym w który wkręcona jest ręcznie sterowana mosiężna głowica z zaworami.Odżelazienie wody przebiega w dwóch etapach:
- pierwszy etap polega na napowietrzeniu wody poprzez aspirator zainstalowany między zbiornikiem hydroforowym a pompą hydroforową.-drugi etap polega na przepuszczeniu tej wody poprzez złoże filtracyjne, gdzie wytrącone związki żelaza zostają zatrzymane i w nakazanych odstępach czasu usunięte w procesie płukania złoża. Płukanie w wersji głowicy ręcznie sterowanej polega na zamknięciu dwóch zaworów z zieloną rączką, a otwarciu dwóch zaworów z czerwoną rączką i miękkim wężem odprowadzenie zanieczyszczeń do kratki ściekowej (szamba)Standartowo filtr zasypywany jest złożem kwarcowo - dolomitowym Dolmix, które redukuje z wody związki żelaza, manganu i glinu. Ponadto woda wzbogacana jest o pierwiastek życia - magnez , co powoduje ubytek złoża, które należy uzupełniać okresowoZbiorniki hydroforowe przeznaczone są do magazynowania wody do celów spożywczych lub przemysłowych. W połączeniu z pompami samozasysającymi lub głębinowymi tworzoną zestawy hydroforowe, służące do zasilania wodą instalacji w domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych, w przemyśle oraz rzemiośleSchemat instalacji hydroforowej. 1-pompa, 2-aspirator, 3-zawór zwrotny, 4-wyłącznik ciśnieniowy, 5-zawór odpowietrzający, 6-zbiornik hydroforowy(300 l ), 7-rura łącząca odżelaziacz wraz z wężem antywibracyjnym, 8-kratka ściekowa , 9-wyjście wody na instalację z zaworem zwrotnym (zawór z zieloną rączką), 10-wlot wody zażelaźnionej (wlot trójnika), 11-odżelaziacz wody,12-wylot popłuczyn (zawór czerpalny z czerwoną rączką), 13-zawór odcinający hydroforu, 14-wylot wody do potrzeb gospodarczych (nie filtrowanej)

Twardość wody jest właściwością spowodowaną rozpuszczonymi solami wapnia i magnezu, których nadmiar jest powodem powstawania kamienia kotłowego, oraz wysokie zużycie mydła i środków piorących. Kamień ten powstaje na skutek podgrzewania wody i co za tym idzie osiada w urządzeniach grzewczych i instalacjach grzewczych niszcząc je i zatykając. Usuwanie twardości wody nazywamy zmiękczaniem. Podstawową metodą zmiękczania jest wymiana jonowa. Polega ona na przepuszczeniu wody przez żywice jonowymienną, gdzie jony wapnia i magnezu zostają wymienione na jony sodu. Każda żywica ma określoną zdolność jonowymienną i wymaga to okresowej regeneracji roztworem soli kuchennej. Częstotliwość regeneracji zależy od rodzaju zastosowanej żywicy i jej ilościUrządzeniami które zajmują się usuwaniem twardości wody nazywamy wymiennikami jonitowymi lub potocznie zmiękczaczami. Zmiękczacze ze względu na skomplikowany proces regeneracji produkowane są jako automatyczne, i w zależności od zastosowanej głowicy sterującej uruchamiany jest: czasowo (regeneracja odbywa się w ściśle określonych odstępach czasowych), objętościową (głowica dzięki wbudowanemu wodomierzowi liczy ilość wody i po przepuszczeniu określonej ilości wody uruchamia regenerację) i objętościowo-czasowo (głowica dzięki wbudowanemu wodomierzowi liczy ilość wody i po przepuszczeniu określonej ilości wody uruchamia regenerację lecz dopiero o zaprogramowanej godzinie)Zmiękczacz wody przeznaczony jest do zmiękczania wody w sposób całkowity lub częściowy w zależności od potrzeb. Chronią one instalacje wodociągowe, oraz inne urządzenia przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem przez osady wapniowe (kamień).Zmiękczacz wody Firmy EKOMECH ze względu na kompaktową budowę, prostą obsługę, zastosowane złoża filtracyjne, długoletnią, bezawaryjną pracę (przy właściwej konserwacji) oraz konkurencyjną cenę ma zastosowanie w:Domkach jednorodzinnych -.uzdatnianie wody do potrzeb gospodarstwa domowego (ciepła woda, pranie, mycie naczyń itp.)Małych hotelach , restauracjach - uzdatnianie wody do potrzeb socjalno-bytowych, (zmywanie, pranie, mycie, itp.).Małych pralniach - uzdatnianie wody technologicznej (mniejsze zużycie proszków do prania.).Gospodarstwach rolnych - uzdatnianie wody do mycia urządzeń.Małych zakładach produkcyjnych - uzdatnianie wody potrzebnej do procesu technologicznego.W zależności od składu fizyko-chemicznego oraz potrzebnej ilości wody uzdatnionej należy łączyć kilka filtrów w układ szeregowy lub równoległy .Przy zastosowaniu filtra do wody pitnej zaleca zastosowania mieszacza wody filtrowanej z niefiltrowaną dla uzyskania odpowiednich proporcji gdyż woda pozbawiona jest soli wapnia i magnezu.Zasada działaniaZmiękczacz wody wykonany jest ze zbiornika z włókna szklanego firmy, który wbudowany jest w zbiornik solanki typu Cab, który służy do magazynowania soli, jak również do wytwarzania solanki.Działają na zasadzie wymiany jonowej . Polega to na usunięciu kationów soli wapnia i magnezu za pomocą żywicy jonitowej, a następnie (gdy zdolność jonowymienna żywicy zostanie wyczerpana ) w procesie regeneracji solanką zostają wydalone do ścieków. Proces regeneracji inicjowany jest w sposób czasowy -O (w nakazanych odstępach czasowych), lub czasowo-objętościowych -E (po przefiltrowaniu określonej ilości wody) poprzez głowicę automatyczną typ Fleck... .Ich wydajność i objętość dobieramy do wymagań odżelaziaczy i zmiękczaczy, wydajności studni, a także od analizy wody.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut