profil

Uzasadnij, że praca w życiu człowieka odgrywa niezwykle ważną rolę.

poleca 85% 482 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Henryk Sienkiewicz

Temat zakłada, że praca w życiu człowieka odgrywa niezwykle ważną rolę. Moim zdaniem istotnie tak jest. Bez niej ludzie nie mieliby środków do życia, ani nie mogliby się rozwijać. Spróbuję to uzasadnić kilkoma argumentami.
Pierwszy z nich dotyczy Henryka Sienkiewicza- pisarza, który swoją pracą umacniał Polaków w wierze i nadziei na odzyskanie utraconej wolności. Wzywał w swoich dziełach do zaprzestania walk i odbudowy państwa. Uważał, że tylko w ten sposób można ocalić Rzeczpospolitą. Naród czytał jego dzieła i nabierał coraz większej odwagi i chęci odzyskania wolności. Jednym z takich dzieł jest „Legenda żeglarska”, w której pisze: „Nie z dział wam bić do burzy, nie fale chłostać, ale statek naprawiać! Zstąpcie na dno. Tam pracujcie. „Purpura” jeszcze nie zginęła”. Dzięki niemu Polacy zacięcie walczyli, nie poddawali się
i zdobyli dla siebie wolność.
Drugim argumentem będzie miłosierny Samarytanin. Dzięki swojej pracy zgromadził niemały majątek. Gdy szedł do Jerycha zobaczył na pół umarłego człowieka i wzruszył się głęboko. Opatrzył go i zawiózł do gospody. Niestety musiał wyjeżdżać, ale zapłacił gospodarzowi, aby ten zajął się owym biedakiem. Jeśli jednak pieniędzy zabraknie, Samarytanin w drodze powrotnej zwróci wszystko gospodarzowi. Jeśli ów człowiek nie zapracowałby na swój majątek, nie miałby pieniędzy na opłacenie gospodarza i zapewnienie opieki napadniętemu, tamten by pewnie umarł. Dzięki swojej ciężkiej pracy zdołał ocalić życie bliźniego.
Trzecim, a zarazem ostatnim przykładem będzie Gall Anonim, który dzięki swojej pracy stworzył wspaniałe dzieło, jakim jest Kronika Polska. Żył w czasach Bolesława III Krzywoustego. Do Krakowa w Księstwie Polskim mógł przybyć ok. 1089 lub 1109. Kronikę napisał prawdopodobnie na życzenie kanclerza Michała Awdańca w latach 1112-1116. Gdyby nie jego ciężka i żmudna praca nad pisaniem Kroniki Polskiej nie wiedzielibyśmy zapewne wielu rzeczy takich, jak szczegóły panowania Piastów, czy życie młodość oraz lata panowania Krzywoustego. Kronika ta zatrzymuje się przy roku 1114. Na jej podstawie pisanych jest wiele współczesnych dzieł.
Myślę, że przytoczone argumenty pozwolą w pełni zgodzić się z tematem. Dzięki swojej pracy możemy zrobić wiele dobra dla ludzi żyjących obecnie, jak i w przyszłości, dlatego każdy powinien poświęcić życie robieniu czegoś, co jest dobre, pozostawi po sobie ślad i nas usatysfakcjonuje.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty