profil

Demokracja - aktywność obywateli.

poleca 90% 108 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Demokracja- ustrój polityczny w którym źródło władzy stanowi wola większości ludzi, obecnie najpowszechniejszy ustrój. Słowo to pochodzi od demo-lud i kratos-władza

Demokracja charakteryzuje się tym, że każdy (bez względu na płeć,kolor skóry, wyznawaną religię czy pochodzenie) pełnoletni obywatel danego kraju ma prawo do brania udziału w wolnych i uczciwych wyborach, jak również może on kandydować do wszystkich ciał tworzących władze. Demokracja to jednak nie tylko rządy większości, w państwie demokratycznym muszą być także przestrzegane podstawowe prawa człowieka: wolność głoszenia własnych poglądów, możliwość tworzenia politycznych grup oraz brak dyskryminacji rasowej, religijnej i seksualnej. Gwarantem istnienia demokracji jest konstytucja (ustawa zasadnicza).

Obywatele w państwie demokratycznym mogą oddziaływać na losy swoje i swojego kraju wstępując do różnego rodzaju parti politycznych, organizacji społecznych kontrolujących polityków (np. w sprawach korupcji czy uczciwości przetargów publicznych). Duże oddziaływanie na politykę mają też mass-media w których obywatele mogą wygłosić swoje zdanie; dziennikarze są reprezentantami opini publicznej. Obywatel może składać do parlamentu projekt ustawy, która musi być zaakceptowana przez sejm i senat. Aby zgłosić projekt ustawy potrzebne jest 100 tys. podpisów. Obywatel może również domagać się referendum w jakiejś ważnej sprawie, polega ono na tym że wszyscy obywatele mają prawo głosować czy np. dana ustawa ma wejść w życie. Inicjatywa w sprawie referendum musi być poparta podpisami pół miliona obywateli. Mieszkaniec danego państwa demokratycznego ma prawo do zaskarżenia państwa do trybunału konstytucyjnego o ile uważa że jakaś ustawa narusza jego prawa i wolności osobiste oraz jest niezgodna z konstytucją. Formą demokratycznego uczestnictwa w polityce, która niestety nie przyjęła się powszechnie w naszym państwie, jest składanie do parlamentu petycji aby zajął się daną sprawą (np. uregulowaniem jakiejś nieścisłości w prawie). Obywatele zgodnie z prawemu mogą również zwołać demonstrację i wyrazić na ulicach swoją opinię w danej sprawie.

Najważniejszym prawem obywatela we wszystkich państwach demokratycznych jest jednak prawo do brania udziału w wyborach jako wyborca i kandydat do danego ciała tworzącego państwo demokratyczne (sejm, senat, prezydent itp.)

Państwo demokratyczne nie może istnieć bez aktywności obywateli, gdyż do jego poprawnego funkcjonowania jest potrzebne społeczeństwo obywatelskie. Gdy brak aktywności obywateli państwo będzie pasywne, nie będzie się dało wprowadzić żadnych ustaw a frekwencja obywateli w wyborach będzie niska, co spowoduje że wiarygodność i autorytet władz będzie bardzo niski.

Państwo demokratyczne potrzebuje obywateli by poprawnie funkcjonować, więc tak naprawdę od obywateli zależy jego istnienie i sprawność. Obywatel jako jednostka nie może zdziałać wiele, lecz obywatele jako całość mają “władzę absolutną” i na tym polega przecież demokracja.

Władysław Okrzesik

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty