profil

Polska za Andegawenów

poleca 81% 778 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Po śmierci Kazimierza III Wielkiego w 1370 roku, panowie małopolscy wraz z królem węgierskim obalili testament władcy dotyczący wejścia na tron Kaźka Słupskiego. Już w 1370 król Węgier Ludwik koronował się w Krakowie na króla Polski. Połączyło to Polskę i Węgry unią personalną. Nie była to korzystna dla naszej ojczyzny sytuacja, gdyż po pierwsze wytworzyły się rywalizujące ze sobą stronnictwa polityczne, a po drugie król węgierski nie sprawował władzy sam, lecz przez namiestników. Piecza nad polską powierzona była królowej matce Elżbiecie Łokietkównie. Jednakże jej polityka była dość stronnicza w stosunku do miast, którym nadała wiele praw oraz chciała ona stworzyć sobie aparat administracyjny zależny od władcy. Nie spodobało się to możnym polskim, którzy pałali niechęcią zarówno do władzy jak i do Węgrów. Dano temu wyraz w 1376, kiedy to po wymordowaniu całego dworu królowa opuściła Polskę. Opozycja przeciw królowi zawiązywała się już od niemal samego początku. Powodem tego było oddanie przez władcę Śląska Luksemburgom, zajęcie przez Brandenburczyków Santoka i Drezdenka oraz ziemi włodzimierskiej przez księcia litewskiego Kiejstuta. W 1374 Ludwik zabiegając o prawo do tronu jednej ze swoich córek wydał przywilej koszycki, na mocy którego:
-szlachta miała płacić po 2 grosze z łana ziemi (4 w dobrach klasztornych),a z reszty opłat została zwolniona,
-zwolniona również została z obowiązku reperacji i budowy zamków warownych,
-za walki poza granicami kraju dostawała odszkodowania,
-król zobowiązał się nadawać urzędy starostów Polakom, a urzędy ziemskie szlachcie z danej ziemi.
Podobny przywilej został nadany przez Ludwika duchowieństwu polskiemu w 1381 roku. Przywilej koszycki był pierwszym przywilejem ogólnym nadanym szlachcie . Ludwik chciał, aby na tronie polskim zasiadła jego córka Maria i jej przyszły mąż Zygmunt Luksemburski, lecz spotkał się to z ostrym sprzeciwem szlachty małopolskiej. Na tron polski wybrano Jadwigę, która w wieku lat 5 zaręczona była z Wilhelmem Habsburgiem. W 1382 król Ludwik Węgierski zmarł i wraz z jego śmiercią zerwana została unia polski z Węgrami. W Polsce doszło do licznych zamieszek i walk o tron. W Wielkopolsce doszło do wojny domowej pomiędzy dwoma rodami panującymi. Na zjeździe w Sieradzu królem polskim obwołano księcia mazowieckiego Ziemowita IV, który miał zamiar porwać i poślubić Jadwigę. Jednakże nie spodobało się to szlachcie małopolskiej, która chciała wydać Jadwigę z księcia Litwy - Jagiełłę. Dla Polski związek z Litwą oznaczał by uniezależnienie się od Węgier i dynastii Luksemburgów. Ponadto zyskalibyśmy sojusznika w walce z Krzyżakami. 16 października 1384 Jadwiga została koronowana na króla Polski. Była ona dobrą królową. Dbała o wykształcenie i rozwój nauk, prowadziła ugodową politykę dyplomacji, pogodziła męża Jagiełłę z Witoldem. Tytuł króla Polski utrzymała aż do śmierci w 1399, kiedy to zakończyło się w Polsce całkowicie panowanie Andegawenów, a rozpoczął się okres dynastii Jagiellonów.


Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty