profil

Koniec i początek - refleksja historiozoficzna w "Quo vadis". Porównaj obraz śmierci św. Piotra i Petroniusza. Wnioski z obu scen odnieś do kreacji całego świata przedstawionego

poleca 85% 444 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz- polski noblista- napisał powieść "Quo Vadis" w 1896r.
Utwór ten opisuje dzieje Rzymu w Iw.p.n.e. , w którym dochodzi do starcia dwóch światów- pogańskiego i chrześcijańskiego.
Św. Piotr był jednym z dwunastu Apostołów Jezusa. Był także duchowym przywódca chrześcijan w Rzymie. Został skazany na karę śmierci za nawracanie ludzi i głoszenie Ewangelii. Umiera w podobny sposób jak Jezus Chrystus. Został wychłostany, a następnie ukrzyżowany. Podczas tej egzekucji brakowało mu wiary, bał się śmierci jednak Bóg nie zostawił go w tak trudnej chwili i umocnił go odwagą i zaufaniem w to, że tak powinno być. Tłumy ludzi, który wierzył w nauki św.Piotra szedł obok niego i wspierał go milczeniem. Gdy św.Piotr spojrzał na zakłopotany i zmartwiony lud postanowił wykorzystać ostatnie chwile swojego życia i udzielił im błogosławieństwa, jednocześnie prosząc Boga o napełnienie wiernego ludu Duchem Św.
Św. Piotr poświęcił swoje życie nauce Ewangelii, nawracaniu ludzi.Był on człowiekiem głęboko wierzącym. Wzbudza zaufanie i jasno określa cele do których dąży. Niesie w sobie radość światu, był oddany swojej misji i Jezusowi. Śmierć jest dla niego nagrodą za jego trudy w życiu.
Petroniusz był doradcą Nerona- rzymskiego cesarza. Był bardzo bogaty, miał wszystkiego pod dostatkiem. Uwielbiał sztukę- zwłaszcza poezję i aktorstwo. Był szczery, odważny i zakochany w Eunice, która wraz z nim popełniła samobójstwo. W chwili śmierci towarzyszyli mu przyjaciele i Eunice. Na twarzy Petroniusza gościł spokój, nie czuł on strachu. Oboje umierają przy pieśniach jego ulubionego pisarza- Anakreonta. Zaprezentował tym swoje umiłowanie do sztuki.
Petroniusz popełnił samobójstwo po to, aby udowodnić Neronowi i ludowi Rzymu, że życie ludzkie nie jest podporządkowane jednemu człowiekowi. Przed śmiercią zapraszał do zabawy, była to dla niego radosna chwila.Po przecięciu żył na ramieniu oboje ułożyli się do snu wiecznego. Ostatnim gestem Petroniusza było przytulenie Eunice.
Podsumowując oba obrazy śmierci można zauważyć, że śmierć św.Piotra była znakiem narodzin nowej epoki chrześcijańskiej natomiast śmierć Petroniusza była zamknięciem epoki przedchrześcijańskiej jednak ani św. Piotr jak i zarówno Petroniusz byli pogodzeni ze śmiercią.
W czasie panowania Nerona Cesarstwo Rzymskie powoli upadało a duży pływ na to miał Cesarz, który ważne decyzje podejmował pod wpływem emocji i pragnął pokazać światu, że jest on dobrym władcą i że jak nikt inny zna się na sztuce.
W powieści"Quo vadis" mamy opisanie losy powstawania chrześcijaństwa. Św.Piotr wraz ze Św. Pawłem przybyli tam aby nauczać ludzi i głosić im Słowo Boże. Byli oni prześladowani w Rzymie, ponieważ stwarzali zagrożenie dla władcy. Jednak chrześcijaństwo z dnia na dzień zyskiwało nowych wyznawców. Apostołowie dali im nadzieję, dobrem przezwyciężyli zło co zapoczątkowało erę chrześcijaństwa.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty