profil

Współczesne konflity społeczne oraz sposoby ich przezwyciezenia.

poleca 85% 1014 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wciąż mówi się o konfliktach na Bliskim Wschodzie. Bliski Wschód jest rejonem, gdzie przebiegają najważniejsze szlaki handlowe, łączące kontynenty Afryki, Azji i Europy. Jednakże, jako centrum trzech głównych religii świata-judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu-w miejscu tym codziennie występują konflikty religijne, dodatkowo zintensyfikowane problemami terytorialnymi i narodowymi.
Nie jest rzeczą niewiadomą, że najzacieklejsze walki toczą ze sobą Palestyńczycy i Izraelici. Głównym powodem stale trwającego konfliktu jest fakt, iż Arabowie z Palestyny nie mogą pogodzić się z tym, że w 1948 r stracili swoje ziemie na rzecz Izraela. Początkowo szukali poparcia u innych Arabów, a po roku 1964, w którym została utworzona Organizacja Wyzwolenia Palestyny stosują taktyki partyzanckie oraz terroryzm. Kiedy po krwawych starciach podpisano zawieszenie broni, siły OWP wycofały się z wcześniej siłą zajętych ziem. Jednak kiedy Izrael złamał umowę i zaatakował zachodnią część Bejrutu, zamieszkałą przez ludność wyznania muzułmańskiego doprowadziło to do wznowienia walk trwających do dnia dzisiejszego. Od tego czasu nasilają się ataki samobójców w zatłoczonych miejscach, wybuchy samochodów pułapek czy tez zabijanie ważnych osobowości świeckich. Trudno teraz o jakiekolwiek porozumienie, gdyż zostało przelane za dużo krwi. Żadna ze stron nie chce ustąpić drugiej, więc nie zanosi się na trwałe zawieszenie broni, a tym bardziej przyjazne czy dyplomatyczne stosunki.
Drugim konfliktem, o którym wciąż jest głośno jest konflikt rasowy. Występuje on na całym świecie, jednak moim zdaniem najbardziej widoczny jest w Ameryce Północnej i RPA. Ludność o białej skórze w wielu rejonach kraju traktowała i traktuje ludność o kolorze skóry czarnym jako słabszą i gorszą od siebie. Niektórzy wciąż żyją zacofaniem kiedy to Murzyni służyli jako ogniwo robocze, zapominając, że każdy człowiek ma prawo do wolności osobistej i szczęścia. W RPA przez wiele lat ludność czarna była dyskryminowana. Miała osobne szkoły, kościoły, kina, teatry, a nawet autobusy czy inne środki lokomocji. Przemoc pomiędzy rasami widoczna była niemal każdego dnia.
W USA, które jest miejscem zamieszkania wielu narodowości po dziś dzień dochodzi do konfliktów rasowych. Rasizm osiągnął tam tak wysoki poziom, że gdy w restauracji prosi się o,, czarną kawę” jest to brane jako obraza i bycie rasistą. W Stanach Zjednoczonych dochodzi codziennie do strzelanin i pobić, których w większości wypadków „sprawcą” jest właśnie kolor skóry czy też obce pochodzenie.
Niestabilność ustrojów politycznych
Zmiany systemowe w Europie Środkowo wschodniej wzbudziły nadzieje, że na świecie przestaną istnieć niedemokratyczne ustroje polityczne. Jednak istnieją na świecie państwa socjalistyczne o charakterze totalitarnym takie jak Kuba czy Chiny. Dyktatorskie formy sprawowania władzy – Irak, Iran, Libia SA to niestabilne ustroje polityczne, które stanowią tylko zagrożenie dla pokoju światowego, co potwierdza choćby wojna w Zatoce Perskiej rozpoczęta przez iracki reżim Saddama Husajna. Brak jest jednak zdecydowanych działań przeciwko autorytatywnym przywódcom, np. Chiny cieszą się poparciem USA u staraniach o przyjęcie do światowej Organizacji Handlu. Państwa te są niejednakowo traktowane przez polityków państw demokratycznych.
Syria – ze względu na swoją pozycję na Bliskim Wschodzie mimo, że udziela pomocy różnym organizacjom terrorystycznym jest traktowana przychylnie przez demokratyczne kraje. Nowo powstałe demokracje, szczególnie w państwach postkomunistycznych są niezbyt stabilne.
Państwa, w których toczą się walki wewnętrzne (np. Bośnia ) w nich można spodziewać się niestabilności systemów politycznych i odchodzenia od demokracji.
Głównymi problemami politycznymi na świecie są wojny i inne konflikty zbrojne a także niestabilność ustrojów politycznych państw. Upadek komunizmu w Europie środkowo wschodniej stworzył na początku lat 90-tych przekonanie, że z życia politycznego zniknie między systemowa rywalizacja militarna, a tym samym przyczyny zagrożenia wojną. Za wojnę uważa się konflikt zbrojny. Na świcie zniknął podział na 2 bloki polityczno – militarne, ale nadal pozostają lokalne konflikty zbrojne, które często mają charakter wojen domowych. Konflikt zbrojny to w prawie międzynarodowym pojęcie szersze od wojny. To wszelkie przejawy walki zbrojnej, nawet takie, gdzie działania wojenne nie zostały wypowiedziane. Możemy spotkać wiele klasyfikacji wojen i innych współczesnych konfliktów zbrojnych, Określają one ich charakter, biorąc pod uwagę różne kryteria oceny.
Nasuwa się pytanie jak w takim razie zapobiegać tym wszystkim konfliktom? Wydaje mi się, iż ludność pomimo XXI wieku do wielu rzeczy nie zdążyła jeszcze dorosnąć. To, że mamy nowoczesną technikę i sprzęt, nie oznacza, iż jesteśmy w stanie zrozumieć i przewidzieć skutki wielu naszych błędów i nieprzemyślanych decyzji.
W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji ludność będąca w zasięgu konfliktu może skorzystać z różnych pokojowych rozwiązań konfliktów. W społeczeństwie demokratycznym możliwe jest głosowanie i wybory. Decyzje podejmuje większość społeczeństwa, przy czym ludność mająca odmienne zdanie nie jest dyskryminowana, ani poniżana. Innym sposobem jest podjęcie negocjacji w celu zaprzestania konfliktu. Jeżeli jednak obie strony nie mogą znaleźć wspólnego języka konieczna jest pomoc osoby trzeciej- mamy wtedy do czynienie z arbitrażem. W ostateczności werdykt w danej sprawie wydaje sąd, którego decyzja jest ostateczna.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata