profil

Czy sztuka może opowiadać o miłości

poleca 85% 113 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
William Szekspir

Sztuka ma na celu dostarczanie określonych wrażeń, służy przekazaniu jakiś emocji. Miłość, jedno z największych i najgłębszych uczuć, jest tematem często poruszanym przez twórców różnych epok. Właściwie trudno znaleźć utwór, w którym nie byłoby wątku miłosnego.
W literaturze spotykamy przedstawione w rozmaity sposób różne modele miłości w życiu człowieka. Jedna z najbardziej znanych wypowiedzi o miłości znajduje się w Nowym Testamencie. Jest to „Hymn o miłości” św. Pawła, pochodzący z Pierwszego Listu do Koryntian, w którym Apostoł poucza mieszkańców niedawno założonej gminy chrześcijańskiej o zaletach miłości.
Najczęściej opisywanym uczuciem jest miłość mężczyzny i kobiety. Jest ona głównym wątkiem sztuki Szekspira „Romeo i Julia”, w której bohaterowie, nie znajdując akceptacji dla swego uczucia, umierają tragicznie. Nieszczęśliwy finał ma też miłość Tristana i Izoldy, bohaterów średniowiecznej legendy. Od namiętności głównych bohaterów zaczynają się tragiczne wydarzenia powieści „Quo vadis”.
W „Antygonie” Sofoklesa konflikt moralny uczuć i rozsądku zwycięża miłość siostry do brata. Uczucia religijne jednostki wyrażają m.in. średniowieczna pieśń „Bogurodzica” i renesansowy „Hymn do Boga” J. Kochanowskiego i choć oba te teksty różnią się znacznie stylem, możemy z nich odczytać takie same uczucia miłości i szacunku dla Boga. Innym lirycznym przykładem, tym razem miłości syna do rodzica, jest wiersz „Do matki” J. Słowackiego. Miłość ojcowska i ból po stracie ukochanej osoby wypływa z trenów Kochanowskiego.
Po zawsze aktualny temat miłości sięgają także twórcy filmowi („Titanic”, ekranizacja „Romea i Julii” oraz „Przeminęło z wiatrem”), artyści malarze („Miłość niebiańska i ziemska” Tycjana, „Eros i Agape” J. Waltosia), muzycy i inni twórcy.
Przytoczone przeze mnie przykłady dowodzą, iż to wspaniałe uczucie jest często spotykanym motywem w sztuce. Na pewno niejedno z wyżej wymienionych dzieł powstało pod wpływem osobistych doświadczeń autora. Miłość, więc, będącą natchnieniem tak wielu artystów, pełni ważną rolę twórczą.
Na podstawie literackich przykładów mogę stwierdzić także, że miłość jest piękna i potrzebna człowiekowi, jednak wymaga poświęceń i wyrzeczeń. Przynosi ze sobą inne uczucia: szczęście, radość oraz ból i cierpienie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty