profil

"Iliada" Homera jako epopeja - cechy gatunkowe.

poleca 83% 1038 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Arystoteles - twórca szkoły filozoficznej i wychowawca A.Wielkiego " w swojej poetyce" sformuował (poddając obserwacji "Liliadę" i "Odyseję") cechu gatunkowe eposu. oto one:

1) Utwór rozpoczyna się inwokacją czyli proźbą do muz, bustw o natchnienie
2)Narrator jest wszechwiedzący i obiektywny, zachowuje dystans wobec opisywanych wydarzeń
3)Występują dwie pąłszczyzny: świat ludzi i świat bogów
4)Utwór musi być utrzymywany w podniosłym. uroczystym stylu
5)Wiele tu drobiazgowych i szczegółowych opisów, które "zatrzymują akcję"
6)Występowanie porównań homeryckich (to takie porównanie, którego drugi człon jest bardzo rozbudowany, moze stanowić anwet kilka obrazów)
7) Utwór jest pisany specyficzną miarą wierszową - heksametrem.

Epos jest to obszerny utwór najcześciej wierszowany, który przedstawia bohaterów (badz dana społeczną) na tle ważnych przełomowych wydarzeń historycznych.

Podoba się? Tak Nie
Teksty kultury