profil

Homer

poleca 62% 44 głosów

VIII w p.n.e.

HomerGrecki epik, którego postać owiana jest legendą. Najstarszy znany z imienia twórca europejski. Prawdopodobnie był ślepym wędrownym śpiewakiem (aojdem), pochodzącym z Azji Mniejszej. Uznawany za autora dwóch poematów epickich Iliady i Odysei, choć już w II w. p.n.e., podobnie jak później w XIX stuleciu podważano autorstwo epopei. Powstała hipoteza głosząca, że utwory nie są dziełem jednego twórcy, ale zlepkiem ludowych pieśni, połączonych w całość. Spójność kompozycyjna obu arcydzieł przemawia jednak za tym, że oba eposy mają tego samego autora. Za najbardziej prawdopodobne uznano ostatecznie przypuszczenie, że napisał je Homer, który korzystał przy tym z greckich pieśni heroicznych. Iliada, składająca się z 24 ksiąg, opisuje 50-dniowy epizod z dziesiątego roku wojny trojańskiej. Odyseja opowiada o przygodach króla Itaki, Odyseusza, który, prześladowany przez boga Posejdona, przez 10 lat błąka się po morzach, wracając do domu, do żony Penelopy. Swoje utwory Homer pisał heksametrem daktylicznym, stosował tzw. porównania homeryckie (jeden człon porównania był samodzielnym obrazem poetyckim). Jego dzieła stały się inspiracją dla wielu twórców, począwszy od Wergiliusza, który pod wpływem ich lektury napisał Eneidę.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Homer