profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wielkość cząsteczekpoleca83%
Fizyka

Budowa cząsteczkowa ciał

Wszystkie substancje (ciała stale, ciecze, gazy) są zbudowane z cząsteczek lub atomów. Cząsteczki różnej substancji różnią się wielkością Wielkość cząsteczek mierzymy w NANOMETRACH (1nm) Zjawisko samorzutnego mieszania się dwóch różnych...poleca85%
Fizyka

Termodynamika i fizyka cząsteczkowa

Praca w załączniku - wzorypoleca82%
Fizyka

Cząsteczkowa budowa ciał

bardzo małe niewidoczne gołym okiem. 4. Rozmiary cząsteczek wyrównują jednostce dł. zwanej Nanaometrem Budowa cząsteczkowa ciał stałych: 1. Budowa kryształów: kryształy tworzą bryłki, Ichpoleca85%
Chemia

Oblicz masę cząsteczkową kwasu siarkowodorowego.

Wzór kwasu siarkowodorowego jest taki: H2S więc trzeba pomnożyć dwa razy masę atomową wodory i dodać masę siarki 2*1u+ 32u = 2u + 32u = 34u Odp. Masa cząsteczkowa H2S wynosi 34u.poleca83%
Fizyka

Cząsteczkowa budowa substancji

Wszystkie substancje zbudowane są z cząsteczek, cząsteczki o tej samej substancji są jednakowe, a o różnej- różne. W ciałach stałych cząsteczki są blisko siebie, oddziaływanie między nimi jest bardzopoleca84%
Chemia

Podstawowe pojęcia i definicje: liczba atomowa, względna masa atomowa i cząsteczkowa, izotopy, izobary, nuklidy, nukleony, proton, neutron, liczba masowa, średnia masa atomowa, mol, liczba Avogadro

MASA CZĄSTECZKOWA ? liczba określająca, ile razy masa danej cząsteczki jest większa od 1/12 masy atomu węgla 12C. IZOTOPY ? odmiany danego pierwiastka różniące się masą atomową; atomy, których jądra