profil

Skutki odkryć geograficznych ,reformacje ,podział chrześcijaństwa zachodniego

poleca 85% 323 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

SKUTKI ODKRYC GEOGRAFICZNYCH
plusy: gospodarcze skutki:-nowe rośliny:pomidory,ziemniaki,ryż,herbata,kakao, dynie,fasole,kukurydza-nowe zwierzęta(indyk)-odkrycie nowych szlaków handlowych(bez pośredników) -niższe ceny towarów-nowe surowce -rozwój handlu i rzemiosła -dóża ilośc kruszców-społeczne:dóża ilośc monet(rozwój banków i bogacenie się ludności europy)-urozmaicone menu minusy: społeczne:-sprowadzenie tytoniu i innych używek-wymieranie cywilizacj rdzennych do ameryki(astekowie i inkowie) w skutek wyzysku tej ludności przy pracy na plantacjach i kopalniach-indianie nie byli odporni na europejskie choroby-rozwój niewolnictwa(sprowadzanie ludości murzyńskiej) REFORMACJE 1)przyczyny reformacji-kryzys kościoła: a)humanizm-wprowadzał nowy sposób spojrzenia na wiarę nie liczyły się zewnętrzne przejawy b)rozwięzły tryb życia duchownych c)upadek autorytetu papierza d)potrzeba reform e)sprzedarz odpustów,obciążenie na rzecz kościoła 2)luteranizm-a)1517r ogłoszenie 95 też przez marcina lutra w wintterberdze b)1520r-ekskomunika lutra c)reformacja-ruch umysłowy zapoczątkowany przez lutra mający na celu zreformowanie praktyk religijnych i organizacji kościelnej d)reformy lutra:-zniesienie celibatu duchownieństwa -rozwiązanie zakonów -pisma św źródłem zbawienia-dwa sakramenty: komunia i chrzest -odrzucenie hierarchi kościelnej i zwierzchnictwa papierza. 3)procestantyzm-wystąpienie przedstawicieli luteranizmu, kalwinizmu i anglikanizmu przeciw dążeniu katolików,chcących zakończyc reformacje 4)kalwinizm(urlich zwinglin,jan kalwin)-czytanie pisma św jedyną drogą do zbawienia-przekonanie o predestynacji -czyli o tym że bóg wybrał z góry kto będzie zbawiony a kto potępiony cnotliwe życie objawem łaski 5)anglikanizm-papierz nie zezwolił na rozwód króla henryka VIII z katarzyną aragońską. -1524r parlament angielski przyjął akt supremacji stawiający króla na czele kościoła z anglii PODZIAŁ CHRZEŚCIJAŃSTWA ZACHODNIEGO 1054r-schizma wschodnia tomasz munzer-uczeń lutra,zmarł w wojnie chłopskiej pokój w augsburgu-1555r nastopił po wojnie domowej hugenoci-zwolennicy nauk jana kelwina anabatyzm-zwolennicy munzera uwarzali że człowiek powinien przyjmowac chrzest będąc dorosły poniewarz wtedy jest w pełni odpowiedzialny (powtarzali przyjęty chrzest) katarzyna medycejska-matka karola IX prubowała załagodzic konflikt z hugenotami wojna chłopska-walka o swobody religijne i z dotychczaso- -wym ustrojem feudalnym wojna trwała 1524-1526 kończąc się klenską i śmiercią tomasza munzera noc bartłomiejska-rzeź hugenotów w paryżu (z 23 na 24 VIII 1572) edykt nantejski-gwarantuje hugenotą spowodne wyznania i kultu(czyj kraj tego religia) sobór w trydencie-1545-1563- położono nacisk na wykształcenie duchownych i dyscyplinę.

Podoba się? Tak Nie