profil

Wiązania chemiczne

poleca 85% 1603 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wiązanie chemiczne tworzą elektrony walencyjne,czyli z ostatniej powłoki.Atomy pierwiastków wiążąc się w czasteczki uzyskują trwałą konfigurację najbliższego gazu szlachetnego.Dążą do osiągniecia dubletu lub oktetu elektronowego na ostatniej powłoce. Reguła ta nazywa się teorią Lewisa i Kossela. Tworzenie takiej konfiguracji jest korzystne bo prowadzi do obniżenia energii układu. Cząsteczka jest układem trwalszym. Wyróżniamy wiązania: kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe., metaliczne, wodorowe.

Atomy niektórych pierwiastków oddają lub przyjmują elektrony.
Atom który oddaje elektrony staje się jonem dodatnim –kationem, a który przyjmuje elektrony staje się jonem ujemnym- anionem.

Elektroujemnośc pierwiastka chemicznego to zdolność atomu do przyciągania elektronów.Najwieksza elektroujemność ma fluor,potem tlen, a najmniejszą pierwiastki z grupy 1 i 2 układu okresowego.

Pierwiastki elektroujemne to takie które chetnie przyjmują elektrony,a elektrododatnie które maja tendencję do oddawania elektronów.

Wiązanie kowalencyjne polega na uwspólnianiu jednej lub kilku par elektronowych, które znajdują się w jednakowej odległości od jader obydwu atomów tworzących cząsteczke.Powstaje ono wówczas gdy różnica elektroujemności wynosi pomiedzy 0<x<0,4.

Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane polega na uwspólnieniu jednej lub kilku par elektronowych i przesunieciu ich kierunku pierwiastka bardziej elektroujemnego.Powstaje ono wuwczas gdy różnica elektroujemności wynosi pomiędzy 0,4<x<1,7.

Wiązanie jonowe polega na przesunięciu elektronów od pierwiastka mniej elektroujemnego do bardziej elektroujemnego wskutek czego stają się one jonami. Atom pierwiastka elektrododatniego oddaje elektrony, a atom pierwiastka elektroujemnego przyjmuje elektrony, stając się anionem. Wiązanie to wystepuje wówczas gdy różnica elektroujemności wynosi wpwyżej x>1,7.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata