profil

Transformator Pole magnetyczne Elektromagnez Reguła prawej dłoni Doświadczenie Oersteda

poleca 84% 1470 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pole magnetyczne – właściwość przestrzeni polegająca na tym, że na umieszczony w niej magnez lub poruszający się ładunek elektryczny działają siły magnetyczne (wektor indukcji magnetycznej jest styczny do linii pola w danym punkcie).Każdy magnez wytwarza swoje pole magnetyczne. Elektromagnez –zwojnica z miedzianego drutu o rdzenia ze stali miękkiej. Aby wzmocnić działanie elektromagnesu zwiększamy natężenie prądu lub liczby zwojów. Pole magnetyczne zwojnicy można określić z Reguły korkociągu lub kierunku przepływu prądu. Reguła prawej dłoni:Jeżeli prawą dłonią obejmiesz przewodnik tak że kciuk wskaże kierunek przepływu prądu elektrycznego w przewodniku, to zgięte pozostałe palce wskażą zwrot linii pola magnetycznego. Doświadczenie Oersteda: Wokół przewodnika przez który płynie prąd istnieje pole magnetyczne. Siła elektrodynamiczna (magnetyczna)-siła która działa na przewodnik, przez który płynie prąd, umieszczony w polu magnetycznym.Zależy od: -natężenia prądu, - długości przewodnika -właściwości zewnętrznego pola magnetycznego(magnes słabszy lub silniejszy)Znalazła zastosowanie przy budowie i działałaniu silnika elektrycznego i mierników elektrycznych (woltomierz,amperomierz,omonierz) Silnik elektryczny: urządzenie które zamienia energię elektryczną w pracę mechaniczna.Składa się: -stojan(magnez,elektromagnez) -wirnik-uzwojnica -komutator(automatyczna zmiana kierunku prądu co do półobrotu wirnika) -szczotki-grafitowe lub miedziane doprowadzają prąd do wirnika.Zasada działania:Po doprowadzeniu prądu po przez szczotki do wirnika następuje oddziaływanie pola magnetycznego wirnika z olem magnetycznym wirnika z polem magnetycznym staojana dzięki czemu powstaje dwie siły elektrodynamiczne,które powodują opór wirnika w jedną stronę zgodnie z regułą lewej dłoni.ener.mech.w ener.elekt. Reguła lewej dłoni:Jeśli lewą dłoń umieścisz tak,aby linie pola magnetycznego „przebijały” się wewnętrzną stronę dłoni,a wszystkie palce-z wyjątkiem kciuka –wskazywały kierunek płynącego prądu,to odchylony kciuk wksaże kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej. Prądnica-urządzenie służące do zamiany energii mechanicznej(pracy) na energię elektryczną (prąd).Składa się z: stojan(magnes lub elektromagnes), wirnik, szczotki.Zasada działania:W skutek obrotu wirnika w polu magnetycznym stojana następuje przecinanie linii pola magnetycznego wienikiem dzięki czemu w uzwojeniach wirnika wzbudza się siła elektrodynamiczna indukcji (SEM) czyli napięcie dzięki któremu płynie prąd indukcyjny który poprzez szczotki odprowadzany jest do odbiornika. Transformator – użądzenie służące do przekazywania energii elektrycznej z jednego odbiornika prądu przemiennego(przy stałej częstotliwości) do innego obwodu z jednoczesną zmianą napięcia i natężenia prądu. Składa się z:-rdzenia stalowego, - z uzwojenia o różnej liczbie zwojów

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata