profil

Omów rolę USA we współczesnym świecie, wskazując po jednym wydarzeniu lub działaniu w aspekcie: politycznym, militarnym, społecznym i kulturalno-naukowym. Oceń wpływ każdego z tych wydarzeń lub działań na sytuację wewnętrzną USA,

poleca 85% 209 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Temat: Omów rolę USA we współczesnym świecie, wskazując po jednym wydarzeniu lub działaniu w aspekcie: politycznym, militarnym, społecznym i kulturalno-naukowym. Oceń wpływ każdego z tych wydarzeń lub działań na sytuację wewnętrzną USA, na aktualną pozycję tego państwa na arenie międzynarodowej oraz na obecną sytuację na świecie. Wykorzystaj dwa materiały źródłowe zamieszczone w części II arkusza.

We współczesnym świecie USA odgrywają rolę supermocarstwa. Pracowały na to miano przez wiele lat rozwijając swoją gospodarkę, tworząc sieć kontaktów na całym globie. Jest wiele wydarzeń i działań o aspekcie politycznym, militarnym, społecznym i kulturalno-naukowym, które potwierdzają taką pozycję USA.
W dziedzinie polityki rola Stanów Zjednoczonych ujawnia się w wspieraniu rozwoju demokracji w krajach, gdzie ma ona niewielką tradycję lub jest zagłuszana przez władzę. Przykładem mogą być byłe republiki radzieckie, jak Ukraina, czy kraje byłego bloku komunistycznego, np. Polska, Czechy. Amerykanie nawiązują z nimi liczne kontakty dyplomatyczne. Ta pomoc polega często na podawaniu gotowych wzorców postępowania. Na tej współpracy zyskuje gospodarka USA. Rozwinięte stosunki z innymi państwami pozwalają na napływ amerykańskich inwestycji, powstawanie przedsiębiorstw z amerykańskim kapitałem. Pomagając młodym demokracjom kształtują swój obraz na arenie międzynarodowej. Przez to uchodzą za państwo będące orędownikiem demokratyzacji życia, kapitalizmu i przestrzegania praw człowieka. Z drugiej strony takie działanie jest oceniane negatywnie, jako wtrącanie się w sprawy wewnętrzne innych krajów. Może to budzić sprzeciw, niechęć do USA i eskalację konfliktów. Według „Rocznika Strategicznego 2002/2003”, Warszawa 2003, Stany Zjednoczone są przekonane o swojej mocarstwowej pozycji i możliwości interweniowania w dowolnym miejscu na świecie, jeżeli leży to w ich interesie, bez zgody opinii międzynarodowej.
Po zamachach z 11 września 2001r. Stany Zjednoczone zaangażowały się aktywnie w walkę z terroryzmem. Stworzyły w tym celu koalicję antyterrorystyczną, której przewodzą. Wspólnie organizują misje militarne uderzając w państwa będące siedzibą terrorystów lub wspomagające ich działalność (Afganistan, Irak). Jak podaje F. Fukuyama w książce „Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku”, Warszawa 2005, to właśnie słabo rozwinięte kraje są miejscem, gdzie rozwija się terroryzm, gdzie łamie się prawa człowieka. Wojna z terroryzmem co roku pochłania ogromne sumy z amerykańskiego budżetu. Próba obrony przed ewentualnymi kolejnymi atakami spowodowała konieczność ograniczenia swobód obywatelskich. To wszystko budzi sprzeciw amerykańskiego społeczeństwa, które jest coraz bardziej niechętne prowadzonej polityce. Początkowo większość krajów demokratycznych popierała działania USA, z czasem jednak metody stosowane przez Amerykanów zaczęły być krytykowane. Obecnie zarzuca im się łamanie praw człowieka – duże ofiary wśród ludności cywilnej, nieludzkie traktowanie więźniów, stosowanie tortur. Symbolem tego stało się więźnie Guantanamo na Kubie. Walka z międzynarodowym terroryzmem doprowadziła do zwiększenia aktywności zamachowców. Ich ofiarami padły też inne kraje – Hiszpania (Madryt, 11.III.2004r.), Wielka Brytania (Londyn, lipiec 2005r.). Wobec tego akcje USA spotykają się z coraz częstszą krytyką opinii międzynarodowej.
Społeczeństwo amerykańskie stało się społeczeństwem konsumpcyjnym, gdzie najważniejsze znaczenie mają pieniądze. Natomiast wartości niematerialne, jak religia, rodzina zeszły na dalszy plan. Zanikają więzi rodzinne, ich miejsce zajmuje kultura masowa. Powoduje to, że społeczeństwem kieruje reklama, wyższe ideały nie mają już znaczenia. Dominuje hedonizm i konsumpcjonizm. Doprowadza to do degradacji społeczeństwa. Wobec czego Stany Zjednoczone postrzegane są jako kraj, gdzie jednostka ma „nadmierną” wolność, a jej działaniem nie kierują wyższe wartości. Zaś ich kulturę uważa się za bezrefleksyjną, umasowioną. Kultura masowa szybko się rozprzestrzenia i opanowuje społeczeństwa innych krajów, które swój styl życia coraz bardziej upodabniają do amerykańskiego.
W kwestii kulturalno-naukowej USA gwarantują najlepsze warunki do prowadzania badań naukowych, bardzo duże są nakłady finansowe na tego typu prace. Jest to kraj przyjazny naukowcom, wobec czego przyjeżdżają tu wybitni ludzie z całego świata. Mając tak dobre zaplecze naukowe Stany Zjednoczone są miejscem, gdzie powstaje najwięcej nowoczesnych technologii. Wpływa to dodatnie na gospodarkę. Na świecie postrzegane są jako pionier najnowszych wynalazków. Potwierdza to największa liczba nagród Nobla. Inne kraje nie mając takich warunków muszą korzystać z osiągnięć innych. W taki sposób uzależniają się technologicznie od USA.
Silną pozycję Stanów Zjednoczonych na świecie potwierdzają przytoczone przeze mnie działania i wydarzenia. Świadczy to o dynamicznym rozwoju tego kraju i aktywnym angażowaniu się we wszystkie sprawy międzynarodowe.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty