profil

Funkcje prawa i normy prawne

poleca 84% 1159 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.funkcje prawa
Stabilizacyjna – prawo utrwala funkcjonujący w społeczeństwie ład polityczny, gospodarczy i społeczny.
Dynamizująca – dzięki odpowiednim zapisom prawnym można zmieniać różne obszary życia społecznego.
Ochronna – prawo chroni wartości istotne ze społecznego punktu widzenia
Organizacyjna – prawo tworzy ramy działania organów państwowych oraz organizacji społecznych.
Represyjna – prawo wymierza kary za popełnianie przestępstw które powinny działać odstraszająco.
Wychowawcza – prawo wskazuje właściwy sposób zachowania, działania pozytywne oraz negatywne.
Kontrolna – prawo poddaje ludzkie zachowania społecznej kontroli.
Dystrybutywna - prawo rozdziela w społeczeństwie dobra i obciążenia które wynikają z funkcjonowania państwa.
Regulator konfliktów - prawo umożliwia rozstrzyganie sporów oraz łagodzi sprzeczne interesy społeczne.
Kulturotwórcza - prawo integruje ludność danego państwa. Jego rozwiązania są zdobyczami cywilizacyjnymi i mają wartość kulturową.
2.Personifikacją prawa jest grecka bogini sprawiedliwości – Temida. Zwykle z opaską na oczach. W ręce trzyma wagę jako symbol obiektywnej oceny a w 2 miecz jako symbol władzy sędziowskiej i kary.
3.Normy prawne ze względu na zakres obowiązywania
lus commune – obowiązujące na terenie całego państwa
lus particulare – dotyczą części kraju
4. normy prawne ze względu na zakres zastosowania
bezwzględnie obowiązujące – podmioty prawa nie mogą decydować czy należy się zastosować do tych norm
względnie obowiązujące – są stosowane tylko wtedy, gdy podmioty prawa nie przyjęły innych reguł niż wyrażone w dyspozycji.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta