profil

Skutki wojen XVII wiecznych dla Polski

poleca 76% 1309 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W XVII wieku Polska prowadziła wiele wojen ze Szwecją, Rosją i Turcją. Niestety niosły one za sobą mnóstwo strat w gospodarce, polityce, a także kulturze.
Skutki wojen dla Rzeczpospolitej w wiekszości były negatywne. Ponieśliśmy duże straty terytorialne. Utraciliśmy większość Inflant, województwo siewierskie, czernichowskie i smoleńskie, a także lewobrzeżną część Ukrainy. W polityce zaczęła szerzyć się korupcja, zrywano sejmiki ziemskie, a wzrost znaczenia wielkich rodów doprowadził do powolnej decentralizacji władzy. Szlachta z kolei wykorzystała długi okres bezkrólewia i zaczęła organizować liczne konfederacje i rokosze. W okresie po wojennym wykształcił się nowy ustrój polityczny - oligarchia magnacka. Rzeczpospolita utraciła też silną pozycje w Europie, doszło także do upadku szkolnictwa. Gospodarka zaczęła podupadać, gdyż podczas wojen wiele pól i upraw zostało zniszczonych, a rolnicy stracili swoje gospodarstwa. Nastąpił spadek zapotrzebowania na polskie towary i zastój w handlu z innymi państwami. Dochody państwa znacznie się zmniejszyły. Rzeczpospolita przestała być narodem tolerancji religijnej, gdyż nasi wrogowie, czyli Turcy, Rosjanie i Szwedzi nie byli katolikami. W dziedzinie kultury także ponieśliśmy straty. Zniszczono wiele kościołów i pałaców, skradziono dzieła sztuki i cenne książki. Podczas wojen zginęło wiele ludzi, więc znacznie zmniejszyła sie liczba ludności.
Jednak były tez skutki pozytywne. Dzięki wojnie nastąpił rozwój polskiego wojska - wprowadzono zmiany w organizacji, uzbrojeniu i taktyce prowadzenia bitew.
Przez wojny XVII wieczne Polska została bardzo osłabiona. Chociaż dzielnie walczyliśmy i zdobyliśmy zwycięstwo, skutki tych wojen były w wiekszości negatywne. Wiele lat trwała naprawa Rzeczpospolitej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta