profil

Państwo Patrymonialne

poleca 85% 177 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Powstało na gruzach cesarstwa rzymskiego, a następnie na terenach germańskich i słowiańskich monarchie dały początek nowym typom społeczeństwa, nowym formom państwa. Powstało wczesnośredniowieczne państwo patrymonialne. Sprawujący w nim władzę monarchowie (królowie, książęta) dzielili podległy ich panowaniu obszar między spadkobierców, mogli też nim swobodnie dysponować, oddając część we władanie innym osobom.
W okresie tworzenia się państwa władca był wodzem dominującego plemienia (ludu), które podbiło, bądź podporządkowało sobie inne. Władcy (wodzowie) i elita przywódcza plemion podbitych zostali albo całkowicie odsunięci od władzy albo włączeni do elity władzy zwycięskiego ludu (ułatwiały to małżeństwa). Silnie związane z podbojem początki państw wczesnośredniowiecznych określiły wyjątkową pozycję oddziałów zbrojnych (np.drużyn w państwach słowiańskich). Strukturę aparatu władzy tworzyły zaś nie tyle instytucje, co więzi osobiste z władcą, pokrewieństwo z nim i w obrębie grupy rządzącej.

Podoba się? Tak Nie