profil

Rola Kapłana We Współczesnym Świecie

poleca 85% 196 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rola kapłana we współczesnym świecie jest bardzo duża, gdyż to on powinien stać się wzorem do naśladowania. Powinien zachowywać przykazania Boskie, a szczególnie przykazanie miłości Boga nad wszystko „ Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. Przykładem godnym do naśladowania jest ksiądz Jerzy Popiełuszko, który głosił: „Zło dobrym zwyciężyć” i dlatego stał się ofiarą systemu komunistycznego. Złożył największą ofiarę, czyli swoje życia w walce o wolność Polski. Wcześniej godną postawą, jaką zaprezentował kapłan okazał się ksiądz Maksymilian Maria Kolbe, który w Oświęcimiu dobrowolnie ofiarował swoje życie za bliźniego. Rola kapłana we współczesnym społeczeństwie jest bardzo ważna, gdyż społeczeństwo powinno uczyć się miłości, przebaczania, zrozumienia oraz tolerancji. Społeczeństwo zatraca normy moralne, gdzie aborcja, zabija się nienarodzone dzieci. W wielu krajach jest dozwolone prawo do eutanazji oraz metody zapładniania in vitro, gdzie poświęca się życie wielu ludzkich embrionów (żywych komórek ludzkich), aby móc mieć jedno dziecko. Osłabia się też w ten sposób rola rodziny. W wielu krajach trwa wyzysk i ubóstwo, następuje wykorzystywanie niższych klas społecznych, jest brak solidarności i poradności. Na świecie trwa nienawiść między różnymi religii, brak tolerancji. Takim wzorem okazał się Jan Paweł II, papież- Polak, który przez 26lat pontyfikatu był dla nas wzorem, potrafił jednoczyć ludzi. Jan Paweł II przez 26 lat zachowywał wartości moralne. Uczył nas, jak żyć bez strachu, jest to możliwe, jeżeli się bezgranicznie zaufa Chrystusowi, mówił do nas „ Nie lękajcie się”. Już na początku swojego pontyfikatu oddał się w opiekę Matki Boskiej mówiąc „ Totus Tuus” , co tłumaczymy cały twój. Dlatego też jego umiłowanym miejscem była Jasna Góra, skąd czerpał siły. Młodzieńcze lata Karola Wojtyły były naznaczone cierpieniem, ponieważ stracił najbliższych. W wieku 9 lat stracił matkę, której śmierć bardzo odcisnęło piętno w sercu małego Karola . Stracił także starszego brata 26-letniego lekarza, który zaraził się od pacjenta i zmarł. Karol Wojtyła został z ojcem, który był wojskowym, lecz niebawem i tą ostatnią podporę stracił. Po śmierci ojca zdecydował, iż zostanie duchowym. Przeżył okres okupacji, gdzie ciężko pracował w kamieniołomach, widział okrucieństwo wojny, dlatego też tak gorąco namawiał do negocjacji kiedy był papieżem przedstawicieli państw, aby uniknąć zła i cierpienia, jakie niesie wojna. Głośno potępiał wojnę w Iraku i zamach terrorystyczny na USA. Jako jedyny papież odbył 126 pielgrzymek, gdzie odkrył znaczenie człowieka i jego godność. W swych przemówieniach namawiał do miłości Jezusa po przez drugiego człowieka. Prosił Boga o przebaczenie grzechów ludzkich, ogłosił rok Miłosierdzia Bożego i odmawianie koronki od miłosierdzia Bożego. Namawiał ludzi do przychodzenia do kościoła i korzystania z sakramentów świętych, aby tworzyli jedną owczarnię Chrystusową, żywy kościół. Popierał odzyskanie przez Polskę pełnej suwerenności, dlatego mówił „ nie wolnej Polski bez solidarności”. Po przemianach w kraju karcił polityków, iż patrzą na prywatę, a nie dobro narodowe, gdyż brakowało miejsc pracy. Jan Paweł II mówił: „Nie kradnij to nie znaczy nie wytwarzaj, nie nadużywaj swej władzy wobec słabszych, bezrobotnych”. Nie był obojętnym na cierpienie ludzi, przyjmował także na audiencji Jolantę Kwaśniewską z dziećmi chorymi na białaczkę, którym błogosławił i spierał ich duchowo. W stosunku z innymi religiami był tolerancyjnym. Odbył pielgrzymkę do rzymskiej synagogi i modlił się przy ścianie płaczu. Nazwał naród żydowski starszymi braćmi w wierze, czego nie uczynił żaden wcześniejszy papież. Dążył do pojednania prawosławia z katolikami. Na swych audiencjach przyjmował wyznawców Islamu. Zorganizował modlitwę wielu wyznań świata za pokój na świecie. Prosił ludzi, aby otwarli serca na słowa Chrystusa mówił: „ Nie zamykajcie drzwi przed Chrystusem”. W krajach dyktatór głosił wolność człowieka np.: Kuba rządzona przez Castro. Słowa Jana Pawła II otwierały serca nawet najzatwardzialsze. Nie był obojętny na głód w Afryce, podczas swej pielgrzymki zobaczył cierpienie głodnych dzieci, dlatego tak gorąco namawiał do pomocy humanitarnej i dzielenia się z biednymi. Jan Paweł II potrafił wybaczać, gdy podczas przejazdu przez plac św. Piotra został postrzelony dnia 13 maja 1981 roku o godzinie 17:17 przez tureckiego terrorystę. Po ciężkiej operacji odwiedził go i powiedział iż wybacza mu, że strzelał do niego. Cud iż przeżył zamach zawdzięcza Matce Boskiej, w której to opiece się powierzył. Jan Paweł II mówił, iż nie można kochać Boga nie kochając drugiego człowieka. Papież kochał góry i dobrze jeździł na nartach. Swoją naukę zawarł w 16 encyklikach. Przez 26lat swego pontyfikatu zmagał się z chorobami. Cierpliwie znosił swoje niedołęstwo, nigdy nie zostawiał swoich wiernych samych. Nawet w ciężkiej chorobie, po zabiegu trachotomi ukazał się w oknie i próbując mówić błogosławił wiernym. Swe cierpienie znosił pokornie, wierząc w miłosierdzie Boże, kiedy odchodził do Boga mówił iż jest spokojny. Uważał, iż człowiek, który oddał się całkowicie Bogu gotowy jest iść z Duchem Świętym tam gdzie Bóg przygotował mu miejsce. Ojciec Święty był człowiekiem przepełnionym Bożą miłością i miłosierdziem, dlatego kochał ludzi, wszystkich bez względu na kolor skóry czy wyznanie, wszyscy dla niego byliśmy dziećmi Bożymi. Uważam go za największy autorytet świata, bo dobrze wypełnił swą posługę duszpasterską. Myślę, iż świat byłby lepszy, gdyby każdy człowiek wypełniał słowa Ojca Świętego skierowane do nas w swych naukach. Pragnę, aby dążenie Ojca Świętego nie poszły na marne, aby każdy człowiek w drugim człowieku zobaczył Jezusa, tak jak czynił to nasz papież i kochaliśmy się wzajemnie przez Jezusa Chrystusa.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Typ pracy