profil

Dlaczego Jana Kochanowskiego nazywamy ojcem literatury polskiej?

poleca 85% 937 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Uważam, że Jan Kochanowski jest ojcem literatury polskiej, ponieważ dokonał przełomu w naszej literaturze. Przedstawię to w poniższych argumentach.
Pierwszym argumentem jest to, że wprowadził do literatury polskiej nowe gatunki liryczne: fraszki, pieśni, treny i dramat.Odwołując się do kultury i literatury antycznej stworzył wraz z Mikołajem Rejem fundamenty polskiego języka literackiego.
Drugim argumentem będzie to, że Kochanowski był świadom swojej roli w literaturze. Był świadom roli poety: jako pierwszy sformułował rolę twórcy, którego talent jest darem od Boga, a zarazem przywilejem, obowiązkiem i cierpieniem. Najbardziej wyraził to w utworze,, Czego chcesz od nas Panie? ” .
Kolejnym argumentem jest to,że pisarz posiadał wyjątkową wrażliwość literacką. Szczególną rolę w jego twórczości pełniły treny, które powstały w wyniku głębokiej osobistej tragedii - śmierci małej córeczki Urszuli, na co dowodem jest cytat: " Nie od rozkoszyć poszła, poszła od trudności Od pracej, od frasunków, od łez, od żałości. "
Jeszcze jednym argumentem może być tematyka utworów Kochanowskiego, która była niezmiernie szeroka, wyrażała cały światopogląd renesansowego poety. Stosunek do Boga, do świata przyrody, refleksja nad własną twórczością, troska patriotyczna, pochwała spokojnego życia rodzinnego, potrzeba umiaru i doskonałości najpiękniej wyrażał to w pieśniach.
Na podstawie przedstawionych argumentów stwierdzam, że Jan Kochanowski jest jednym z najbardziej wybitnych Polaków i zasługuje na miano ojca literatury polskiej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta