profil

Obyczaje Spartan

poleca 80% 888 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W Sparcie panowała zasada równości majątkowej wszystkich obywateli. Dlatego obowiązywał zakaz posiadania cennych przedmiotów,pięknych naczyń i ozdobnych sprzętów domowych. Spartanie nie chcieli dopuścić,aby bogactwo było przyczyną sporów między nimi. Poczucie jedności wśród obywateli pogłębiały również wspólne posiłki,regularnie spożywane w piętnastoosobowych grupach.
Spartanie uważali,że inne kultury są niebezppieczne dla ustroju panującego w ich polis. Dlatego starali się ograniczyć napływ obcych obyczajów do swojego państwa. Z podejrzliwością odnosili się do wszystkich cudzozoemców odwiedzających Spartę. Podczas wypraw wojennych do innych części Grecji rzołnierzom spartańskim nie wolno nawiązywać bliskich kontaktów z ludnością tamtych krain. Mieszkańcy Sparty nie przywiązywali dużej wagi do rozwoju kultury i sztuki. Ich dokonania wyglądają niezwykle ubogo w porównaniu z osiągnięciami Ateńczyków. Ludność Lakonii słyneła również z małomówności. Świadczy o ty następująca historia. Podczas oblężenia Sparty władca Macedonii-Filip ll - zagroził,że jeżeli zdobędzie miasto,to je zniszczy. Spartanie,wątpiąc w zwycięstwo Macedończyków,krótko wówczas odpowiedzieli:"Jeżeli". Dlatego obecnie związłe,oszczędne wypowiedzi określane są jako lakoniczne.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta