profil

Liczba oktanowa

Ostatnia aktualizacja: 2021-06-03
poleca 83% 1307 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Liczba oktanowa - umowny wskaźnik charakteryzujący przeciwstukowe własności paliwa używanego do napędu silników spalinowych z zapłonem iskrowym, oznaczana za pomocą silników wzorcowych.

Liczba oktanowa danego paliwa równa jest liczbowo takiej procentowej zawartości izooktanu (LO = 100) w mieszaninie z n-heptanem (LO = 0), przy której własności przeciwstukowe tej mieszaniny są takie same, jak badanego paliwa.

Liczba oktanowa przyjmuje wartości od 0 do 160 i jest ważnym wskaźnikiem oceny własności eksploatacyjnych benzyn silnikowych.

Stukanie - detonacje w silnikach spalinowych z zapłonem iskrowym spowodowane samozapłonem mieszanki paliwowo-powietrznej. Stukanie jest efektem niepożądanym, który wpływa na uszkodzenie silnika.

Jako środki przeciwstukowe (antydetonatory, substancje, które przerywają łańcuch reakcji wybuchowego spalania węglowodorów) stosowane są: tetraetyloołów Pb(C2H5)4 (obecnie coraz rzadziej ze względu na toksyczne działanie ołowiu), ferrocen, aminy aromatyczne.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona