profil

Lektury - na co zwrócić uwagę przy ich czytaniu

drukuj
poleca 85% 102 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Słowacki „Kordian”
• Charakterystyka Kordiana jako bohatera romantycznego
• Wewnętrzne rozterki bohater
• Motyw miłości obraz Polski i Polaków
• Powstanie listopadowe
• Tragedia Kordiana
2. Mickiewicz „Dziady” cz. II
• Motywy ludowe
• Proponowany system wartości
3. Goethe „Cierpienia młodego Wertera”
• Charakterystyka Wertera
• Źródła cierpień bohatera
• Obraz miłości
• Porównanie Wertera i Alberta
• Kwestie społeczne
• Motyw przyrody
4. Fredro „Śluby panieńskie”
• Motyw miłości
• Charakterystyka bohaterów
• Komizm, parodia i karykatura
5. Byron „Giaur”
• Charakterystyka Giaura
• Cechy bohatera bajronicznego
6. Mickiewicz „Konrad Wallenrod”
• Motyw maski charakterystyka Wallenroda
• Motyw miłości
• Motyw zdrady
• Znaczenie poezji
7. Mickiewicz „Dziady” cz. III
• Kompozycja utworu
• Charakterystyka Gustawa-Konrada
• Obraz narodu polskiego
• Nawiązanie do historii i biografii autora
• Martyrologia
• Mesjanizm
• Prometeizm
• Świat przedstawiony w dramacie
8. Krasiński „Nie-boska komedia”
• Spór ideologiczny
• Koncepcje poezji
• Obraz rewolucji
• Charakterystyka głównych bohaterów
• Historiozofia
• Obraz narodu polskiego
9. Słowacki „Balladyna”
• Motyw władzy
• Charakterystyka bohaterów
• Nastrojowość
• Ludowość
10. Fredro „Zemsta”
• Obraz Polaków
• Komizm
• Charakterystyka bohaterów
11. Mickiewicz „Pan Tadeusz”
• Obraz ojczyzny
• Nawiązania historyczne
• Obrazy przyrody
• Wątek patriotyczny
• Wizja miłości
• Narracja
• Charakterystyka bohaterów
• Wizja szlachty
12. Sienkiewicz „Szkice węglem”
• Obraz wsi
• Charakterystyka bohaterów
• Problematyka utworów
13. Prus „Kamizelka”, „Omyłka”
• Obraz powstania styczniowego
• Problematyka utworów
• Kompozycja
• Charakterystyka bohaterów
• Narracja
14. Prus „Lalka”
• Elementy realizmu
• Kwestie społeczne
• Motywy narodowe
• Obraz społeczeństwa
• Charakterystyka bohaterów
• Motyw miłości
• Narracja
15. Orzeszkowa „Gloria victis”
• Narracja
• Obraz powstańców i czynu narodowego
16. Konopnicka „Mendel Gdański”
• Kwestia żydowska
• Obraz Polaków
17. Orzeszkowa „Nad Niemnem”
• Obrazy przyrody
• Kwestie narodowe
• Konflikt pokoleń
• Motyw miłości
• Charakterystyka bohaterów
• Ideały pozytywistyczne
• Motyw mogiły
18. Sienkiewicz „Potop”
• Charakterystyka bohaterów
• Obraz Polaków i Polski
• Charakterystyka szlachty i magnaterii
• Prawda historyczna i zmyślenie
• Etos rycerski
• Heroizacja i sakralizacja bohaterów
• Sarmatyzm
• Przemiana Kmicica
• Motyw potopu
• Stylizacja językowa
19. Sienkiewicz „Quo vadis”
• Obraz Rzymu
• Wartości chrześcijańskie i pogańskie
• Charakterystyka bohaterów
• Przemiana bohaterów
20. Dostojewski „Zbrodnia i kara”
• Obraz Petersburga
• Charakterystyka Raskolnikowa
• Racje Rodiona – dyskusja
• Obraz Syberii
• Przemiana bohaterów
• Społeczeństwo rosyjskie
• Problematyka moralna utworu
• Powieść polifoniczna
• Obraz inteligencji rosyjskiej
• Motyw labiryntu
21. Zapolska „Moralność pani Dulskiej”
• Krytyka moralności drobnomieszczańskiej
• Motyw artysty
• Charakterystyka bohaterów
• Naturalizm
22. Żeromski „Rozdzióbią nas…”
• Problematyka narodowa
• Naturalizm
23. Żeromski „Ludzie bezdomni”
• Problematyka utworu
• Narracja
• Obraz społeczeństwa polskiego
• Motyw bezdomności
• Charakterystyka głównych bohaterów
• Krytyka społeczna
• Symbolika rozdartej sosny
• Różnie miejsca akcji
• Motyw podróży
24. Conrad „Jądro ciemności”
• Problematyka moralna
• Charakterystyka bohaterów
• Narracja
• Wizja życia ludzkiego
• Dramat wyboru
• Racje bohaterów
• Motyw inferna
25. Wyspiański „Wesele”
• Świat realny i fantastyczny
• Obraz społeczeństwa polskiego
• Obraz wsi
• Interpretacja poszczególnych postaci
• Kwestia narodowa
• Inteligencja a chłopi
• Symbolika utworu
• Język
26. Reymont „Chłopi” t.1
• Obraz wsi i chłopów
• Charakterystyka bohaterów
• Rytm pracy na wsi
• Fundamenty ładu na wsi
• Kategoria czasu
• Ośrodki życia chłopskiego
• System wartości
• Relacje międzyludzkie


Polecasz? Tak Nie
Podobne tematy:
Juliusz Słowacki Kordian Johann Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera Aleksander Fredro Śluby panieńskie George Byron Giaur Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod Adam Mickiewicz Dziady część III Zygmunt Krasiński Nie Boska komedia Juliusz Słowacki Balladyna Aleksander Fredro Zemsta WSZYSTKIE
(0) Brak komentarzy
Materiały do matury