profil

Lektury - na co zwrócić uwagę przy ich czytaniu

poleca 85% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Słowacki „Kordian”
• Charakterystyka Kordiana jako bohatera romantycznego
• Wewnętrzne rozterki bohater
• Motyw miłości obraz Polski i Polaków
• Powstanie listopadowe
• Tragedia Kordiana
2. Mickiewicz „Dziady” cz. II
• Motywy ludowe
• Proponowany system wartości
3. Goethe „Cierpienia młodego Wertera”
• Charakterystyka Wertera
• Źródła cierpień bohatera
• Obraz miłości
• Porównanie Wertera i Alberta
• Kwestie społeczne
• Motyw przyrody
4. Fredro „Śluby panieńskie”
• Motyw miłości
• Charakterystyka bohaterów
• Komizm, parodia i karykatura
5. Byron „Giaur”
• Charakterystyka Giaura
• Cechy bohatera bajronicznego
6. Mickiewicz „Konrad Wallenrod”
• Motyw maski charakterystyka Wallenroda
• Motyw miłości
• Motyw zdrady
• Znaczenie poezji
7. Mickiewicz „Dziady” cz. III
• Kompozycja utworu
• Charakterystyka Gustawa-Konrada
• Obraz narodu polskiego
• Nawiązanie do historii i biografii autora
• Martyrologia
• Mesjanizm
• Prometeizm
• Świat przedstawiony w dramacie
8. Krasiński „Nie-boska komedia”
• Spór ideologiczny
• Koncepcje poezji
• Obraz rewolucji
• Charakterystyka głównych bohaterów
• Historiozofia
• Obraz narodu polskiego
9. Słowacki „Balladyna”
• Motyw władzy
• Charakterystyka bohaterów
• Nastrojowość
• Ludowość
10. Fredro „Zemsta”
• Obraz Polaków
• Komizm
• Charakterystyka bohaterów
11. Mickiewicz „Pan Tadeusz”
• Obraz ojczyzny
• Nawiązania historyczne
• Obrazy przyrody
• Wątek patriotyczny
• Wizja miłości
• Narracja
• Charakterystyka bohaterów
• Wizja szlachty
12. Sienkiewicz „Szkice węglem”
• Obraz wsi
• Charakterystyka bohaterów
• Problematyka utworów
13. Prus „Kamizelka”, „Omyłka”
• Obraz powstania styczniowego
• Problematyka utworów
• Kompozycja
• Charakterystyka bohaterów
• Narracja
14. Prus „Lalka”
• Elementy realizmu
• Kwestie społeczne
• Motywy narodowe
• Obraz społeczeństwa
• Charakterystyka bohaterów
• Motyw miłości
• Narracja
15. Orzeszkowa „Gloria victis”
• Narracja
• Obraz powstańców i czynu narodowego
16. Konopnicka „Mendel Gdański”
• Kwestia żydowska
• Obraz Polaków
17. Orzeszkowa „Nad Niemnem”
• Obrazy przyrody
• Kwestie narodowe
• Konflikt pokoleń
• Motyw miłości
• Charakterystyka bohaterów
• Ideały pozytywistyczne
• Motyw mogiły
18. Sienkiewicz „Potop”
• Charakterystyka bohaterów
• Obraz Polaków i Polski
• Charakterystyka szlachty i magnaterii
• Prawda historyczna i zmyślenie
• Etos rycerski
• Heroizacja i sakralizacja bohaterów
• Sarmatyzm
• Przemiana Kmicica
• Motyw potopu
• Stylizacja językowa
19. Sienkiewicz „Quo vadis”
• Obraz Rzymu
• Wartości chrześcijańskie i pogańskie
• Charakterystyka bohaterów
• Przemiana bohaterów
20. Dostojewski „Zbrodnia i kara”
• Obraz Petersburga
• Charakterystyka Raskolnikowa
• Racje Rodiona – dyskusja
• Obraz Syberii
• Przemiana bohaterów
• Społeczeństwo rosyjskie
• Problematyka moralna utworu
• Powieść polifoniczna
• Obraz inteligencji rosyjskiej
• Motyw labiryntu
21. Zapolska „Moralność pani Dulskiej”
• Krytyka moralności drobnomieszczańskiej
• Motyw artysty
• Charakterystyka bohaterów
• Naturalizm
22. Żeromski „Rozdzióbią nas…”
• Problematyka narodowa
• Naturalizm
23. Żeromski „Ludzie bezdomni”
• Problematyka utworu
• Narracja
• Obraz społeczeństwa polskiego
• Motyw bezdomności
• Charakterystyka głównych bohaterów
• Krytyka społeczna
• Symbolika rozdartej sosny
• Różnie miejsca akcji
• Motyw podróży
24. Conrad „Jądro ciemności”
• Problematyka moralna
• Charakterystyka bohaterów
• Narracja
• Wizja życia ludzkiego
• Dramat wyboru
• Racje bohaterów
• Motyw inferna
25. Wyspiański „Wesele”
• Świat realny i fantastyczny
• Obraz społeczeństwa polskiego
• Obraz wsi
• Interpretacja poszczególnych postaci
• Kwestia narodowa
• Inteligencja a chłopi
• Symbolika utworu
• Język
26. Reymont „Chłopi” t.1
• Obraz wsi i chłopów
• Charakterystyka bohaterów
• Rytm pracy na wsi
• Fundamenty ładu na wsi
• Kategoria czasu
• Ośrodki życia chłopskiego
• System wartości
• Relacje międzyludzkie

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty