profil

Czy organizacje o charakterze międzynarodowym sa potrzebne we współczesnym świecie?

poleca 85% 190 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Sądzę, że organizacje o charakterze międze\ynaradowym, sa potrzebne we współczesnym swiecie, gdyż każda taka działalność jednoczy ze soba różne narody. Organizacje te wspierają n.p biedne dzieci z dalekich zakątków świata, popr4zez dostarczanie im niezbednych środków dozycia z innych, bogatszych krajów. Pomagają również dbać o bezpieczeństwo państw niesąsiadujących ze sobą. Tworzą obronę przed wrogimi państwami, jednoczą się ze sobą i polepszaj,a swoje stosunki poprzez zawieranie paktów jakimi jest NATO. Organizacje solidaryzują i jednoczą narody poprzez wprowadzanie wspólnej waluty, co prowadzi do lepszego i wygodniejszego robienia zakupów lub załatwiania interesów za granica. Swobodne poruszanie się poza granicami państwa ułatwia Strefa Schengen. Dzięki nim nie ma problemów w przemieszczanie się między granicami państw należących do niej. Organizacje wprowadzają zasady równouprawnienia, które stawiają wszystkich członków na tym samym poziomie i samostanowienia pozwalające podejmować decyzje. Rozwiązują problemy w sferze międzynarodowej. Wspierają się poprzez wymienianie - import i expotr najpotrzebniejszych towarów z dziedzin gospodarczych.Ze społecznych i kulturowych przekazują swoja tradycje, zwyczaje, ale też nowości w nauce, technice, środkach masowego przekazu. Najpotrzebniejsze i niezbędne są środki humanitarne, których najbardziej brakuje w krajkach trzeciego świata, jakim jest m.in. Sudan, leżący na ubogim kontynencie Afryka. Tymi sprawami zajmuje się dawna Liga Narodów, a współczesne ONZ. Do organizacji międzynarodowych należny też Unia Europejska, w której obowiązuje zasada solidarności i pomocniczości. Na nich opiera się uczestnictwo i członkostwo krajów.
Sądzę , że organizacje międzynarodowe s a potrzebne, we współczesnym świecie, ponieważ bez nich wszystkie kraje były by rozdzielone ze sobą i panowałby chaos.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta