profil

Wpływ środowiska na życie człowieka.

poleca 85% 1426 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Nie jest to praca na 5 ale licze, że może byc pomocna.

Współcześnie wpływ człowieka na środowisko jest większy niż środowiska na człowieka. Ludzie przeobrażają otaczające ich tereny wedle własnych wyobrażeń często niszcząc to, co w nich unikatowe i niepowtarzalne. Budują osiedla i fabryki, wydobywają kopaliny, poszukują złóż ropy i gazu. Wszyscy jednak znamy niszczące skutki działalności człowieka. Efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, erozja gleb czy zanieczyszczenie wód to zagadnienia, które w dzisiejszych czasach są bardzo popularne i ciągle rozpowszechniane. Wiemy jak działamy na środowisko ale czy zdajemy sobie sprawę jak bardzo sami jesteśmy od niego zależni? Człowiek jako żywy organizm jest częścią przyrody. Jego życie zależy od warunków panujących w środowisku: od ukształtowania terenu, klimatu, budowy geologicznej, zasobów wody… A jak te czynniki na nas wpływają?
Ukształtowanie powierzchni utrudnia lub ułatwia: zagospodarowanie rolnicze, budowę stałych osiedli ludzkich i szlaków komunikacyjnych.
Najbardziej sprzyjające rolnictwu są tereny równinne lub pagórkowate o łagodnych stokach, co widać choćby na przykładzie Polski. Korzystne warunki występują na Nizinach Środkowopolskich, Kotlinach Podkarpackich, a także w pasie pobrzeży. Najmniej korzystne warunki panują w górach gdzie konieczne są terasowania (charakterystyczny element krajobrazu Chin ) bądź wykonywanie orki w tradycyjny sposób (praca maszyn rolniczych na stromych stokach jest bardzo utrudniona, co stanowi problem w mechanizacji robót polowych).
Wpływ rzeźby terenu widoczny jest także przy osiedlaniu się ludzi. Wg przeprowadzonych badań do wysokości 200 m n.p.m. mieszka prawie 60 % mieszkańców Ziemi. Domki położone wysoko w górach są idealnym miejscem na odpoczynek. Jednak dłuższe mieszkanie tam staje się uciążliwe i niewygodne, a do tego drogie (dom należy zabezpieczyć przed zimnem, wiatrem; pod uwagę trzeba też wziąć dojazdy nawet kilka razy dziennie). Założenie w górach aglomeracji jest wręcz niemożliwe. Od rzeźby zależą też ciągi komunikacyjne, które najlepiej i najtaniej buduje się na terenach równinnych. Tu problemem znowu staja się góry i wyżyny a także pojezierza gdzie, aby istniała sprawna i szybka komunikacja, należy budować tunele i mosty. (I np. koszt tunelu pozwalającego skrócić czas na trasie Zurych- Mediolan o cała godzinę przekroczy 7 mld franków szwajcarskich!)
Warunki klimatyczne to kolejny czynnik wpływający na życie człowieka. To nie przypadek, że najwyższa gęstość zaludnienia jest na ternach leżących między 15 a 60 stopniem północnej szerokości geograficznej. Klimat na tych obszarach umożliwia prowadzenie intensywnej gospodarki rolnej bo zarówno roślinom jak i zwierzętom do prawidłowego wzrostu potrzebna jest temperatura na odpowiednim poziomie (optimum termiczne). Także wielkość usłonecznienia, opadów atmosferycznych oraz długość trwania okresu wegetacyjnego mają zasadniczy wpływ na rozmieszczenie i rodzaje upraw, wielkość plonów, a także częstotliwość zbiorów. Monsuny, które występują w miejscach zetknięcia się dużych obszarów lądowych i oceanicznych kształtują życie mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej nadając mu dwufazowy rytm. Cała tamtejsza gospodarka zależna jest od wilgotnego, ciepłego monsunu letniego.
Klimat stanowi tez czynnik decydujący o miejscu osiedlania się ludzi. Niesprzyjające warunki panujące na pustkowiach Arktyki, Antarktydy, na rozległych połaciach mroźnej Syberii i północnej Kanady, a także na terenach pustynnych (np. Sahara) powodują, że liczba mieszkańców na 1 km 2 wynosi poniżej 1.
Od klimatu zależy też cała dziedzina gospodarki jaką jest turystyka. Takie kraje jak Włochy, Chile czy zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych gdzie występuje klimat morski czerpią zyski z bogactwa krajobrazu i w lecie i w zimie. Turystów przyciąga łagodny klimat, ciepłe morza, a także zagospodarowane plaże. Liczby tutaj mówią same za siebie: Danię odwiedza rocznie 2-4 miliony turystów natomiast Włochy 25 mln.
Na samego człowieka klimat również ma wpływ. Spadek lub wzrost ciśnienia powoduje osłabienie, bóle głowy czy złe samopoczucie; w klimatach gorących o znacznej wilgotności człowiek szybciej się męczy, a temperatura powietrza warunkuje sposób ubierania się, wydatki na ogrzewanie lub klimatyzację.
Kolejnym czynnikiem wpływającym przede wszystkim na rozwój przemysłu wydobywczego jest budowa geologiczna. Okręgi występują na Ziemi w sposób punktowy. Koncentruje się na stosunkowo małej powierzchni, przy równoczesnym znacznym rozproszeniu w przestrzeni. Na taką sytuację wpływa fakt, że jedynie w niektórych obszarach występują surowce mineralne. Siłą rzeczy musiały rozwinąć się na takich terenach odpowiednie gałęzie przemysłu. W Niemczech znajduje się Zagłębie Ruhry bogate w złoża węgla kamiennego, soli kamiennej, rudy cynku i ołowiu (rozwinięty przemysł ciężki, zbrojeniowy, chemiczny, spożywczy), w RPA jest Zagłębie Johanessburga a tam węgiel kamienny, rudy żelaza, złoto, diamenty, rudy manganu, platyna (przemysł metalurgiczny, chemiczny, elektromaszynowy). Niestety co się tyczy surowców naturalnych takich jak np. ropa naftowa czy węgiel, ich zasoby mogą ulec wyczerpaniu i wówczas taki ośrodek zostaje zamknięty.
Ostatnim omówionym przeze mnie czynnikiem wpływającym na życie człowieka jest hydrografia terenu. Woda- pijemy ją, używamy do wytwarzania elektryczności, nawadniania pól uprawnych, komunikacji. I do granic możliwości eksploatujemy jej zasoby. H2O jest na Ziemi bardzo rozpowszechnione. Występuje głównie w oceanach, które pokrywają 70,8% jej powierzchni ale także w rzekach, jeziorach i w postaci stałej w lodowcach. Niestety większość występującej w przyrodzie wody jest "słona" (około 97%). Wody pitnej jest bardzo mało dlatego jej występowanie decyduje o rozmieszczeniu ludności. Duże miasta położone są w okolicach większych zbiorników (warszawa-Wisła, Paryż- Sekwana, Pekin- zbiornik Miyu, dopływy rzeki Haihe).
Woda ma też decydujące znaczenie dla produkcji rolniczej na świecie. Niedobór jej uniemożliwia rozwój roślin oraz hodowlę zwierząt. W sezonie 2002/2003 w części południowej i wschodniej Zambii, z powodu suszy, żniwa dały bardzo małe zbiory, produkcja kukurydzy spadła o 35% co w konsekwencji doprowadziło do zmniejszenia zapasów. Brakowało około 630 tysięcy ton tego ziarna! Występowanie suszy w najbiedniejszych krajach na świecie, często prowadzi do powstania klęsk głodu w czasie których z niedożywienia umiera nawet tysiące ludzi.
Od dawien dawna rzeki wykorzystywane też były do komunikacji i transportu. Od XII w. Wisła była trasa komunikacyjną, którą spławiano drewno, sól i żelazo. Od XV do XVIII była wielkim szlakiem transportowym Europy wykorzystywanym przede wszystkim do przewozu zboża.
Na rzekach buduje się również elektrownie wodne, które zamieniaja energie spadku wody na energię elektryczna. Największą elektrownią wodną na świecie jest elektrownia na tamie Itaipu na rzece Parana na granicy państw Brazylii i Paragwaju. Elektrownia ma maksymalną moc 12,6 GW a produkuje rocznie około 90 000 GWh, co pokrywa zapotrzebowanie na prąd Paragwaju w 93% i ok. 20% zapotrzebowania całej Brazylii.
Człowiek, jak bardzo by się nie starał ingerować w środowisko, niektórych czynników nie jest w stanie zmienić. Ukształtowanie powierzchni, warunki klimatyczne, hydrografia terenu, budowa geologiczna wywierały i będą wywierać bezpośredni lub pośredni wpływ na nasze życie czy tego chcemy czy nie. Obecnie, a zapewne jeszcze przez długi okres czasu, ludzkość będzie musiała w zaspokajaniu swych potrzeb ograniczyć się do zasobów naszej planety. Zasoby te (powietrze, woda, minerały, świat roślinny i zwierzęcy, przestrzeń życiowa itp.), jakkolwiek ogromne, nie są nieograniczone. Musimy więc zdać sobie sprawę, że pod pewnymi względami środowisko jest dla człowieka tym, czym woda dla ryby, która żyje w niej, porusza się i czerpie z niej niezbędne pożywienie.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 6 minut

Ciekawostki ze świata