profil

Mapa

poleca 84% 821 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Mapa - obraz powierzchni ziemi lub jej część przedstawiony na płaszczyźnie w określonym zmniejszeniu (skali) za pomocą odpowiedniego odwzorowania kartograficznego.

Odwzorowanie kartograficzne są to sposoby przedstawiania na płaszczyźnie powierzchni elipsoidy obrotowej lub kuli będących modelami Ziemi.

Elementy mapy
-treść mapy (obiekty zjawiska)
-osnowa matematyczna (odwzorowanie, skala, współrzędne)
-elementy pomocnicze (legenda)

Podział mapy ze względu na skale
-wieloskalowe (topograficzne)
-średnioskalowe
-małoskalowe (przeglądowe)

rodzaje skali
- liczbowa np. 1:00000
-mianowana np. 1 cm : 100000 cm
-podziałka liniowa np. skala 1:1 0km |_|_|_|_|_|_| 6km


Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła: