profil

Michaił Gorbaczow, Ronald Reagan i Margaret Thatcher

poleca 85% 320 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

To są najważniejsze wydarzenia z życia tych postaci. W 3 klasie gimnazjum musiałam opowiedzieć o tych politykach i powiedziałam wszystko co umieściłam poniżej. Dostałam 5. Mam nadzieję, że się to komuś przypada.

Michaił Gorbaczow (ur.1931r.)

1. Polityk radziecki, prezydent ZSRR.
2. Wstąpił do partii komunistycznej (KPZR) po ukończeniu prawa na Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie.
3. We wrześniu 1966 został I sekretarzem Komitetu Miejskiego Stawropolskiego Kraju, w którym się urodził.
4. W 1970r. awansował na I sekretarza Stawropolskiego Komitetu Krajowego.
5. W 1971r. został wybrany na członka Komitetu Centralnego (KC) KPZR.
6. Spore sukcesy odnosił w dziedzinie rolnictwa, więc został zaangażowany przez partię do kierowania tą częścią gospodarki radzieckiej.
7. W 1980 r. wybrano go na członka Biura Politycznego.
8. Później został współpracownikiem i powiernikiem I sekretarza KC.
9. W marcu 1985r. mianowano go na sekretarza generalnego KC KPZR, usunął z partii swoich przeciwników i zainicjował politykę pierestrojki (Pieriestrojka (ros. перестройка – przebudowa) – potoczna nazwa procesu przekształceń systemu komunistycznego w ZSRR w latach 1985-1991. Jej istotą była modernizacja gospodarki, zwiększanie swobód obywatelskich i ocieplenie stosunków z państwami zachodnimi. Pieriestrojka doprowadziła do rozpadu ZSRR i systemu komunistycznego.)doprowadzając do pewnej demokratyzacji radzieckiego życia narodowego.
10. W 1989r. Gorbaczow zaakceptował proces przemian w państwach satelickich ZSRR i nie sprzeciwił się zjednoczeniu Niemiec.
11. W 1990 r. objął stanowisko prezydenta ZSRR.
12. Po puczu moskiewskim z 1991r. (nieudana próba przejęcia władzy w ZSRR przez "twardogłowych" liderów KPZR)zgodził się na likwidacje partii, gdyż nie mógł zapobiec problemom gospodarczym kraju i przekształceniu ZSRR w Wspólnotę Niepodległych Państw.
13. W tej sytuacji zrezygnował ze stanowiska prezydenta i zrezygnował z życia politycznego, ale nie całkowicie.
14. Cieszy się on dużą popularnością w Europie- w 1990r.otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.

Ronald Reagan (1911-2004)

1. Aktor, prezydent USA, członek Partii Republikańskiej
2. Początkowo działał na szczeblu lokalnym.
3. W latach 1967-1975 był gubernatorem Kalifornii.
4. W listopadzie 1980 r. został prezydentem USA, w czasie swej kampanii ostro atakował politykę zagraniczną demokratów i ich nieudolność na polu gospodarczym. Stanowisko prezydenta pełnił przez 2 kadencje(1981-1989).Był prezydentem, który podejmował dość ryzykowne decyzje polityczne. Przeciwstawiał się rozprzestrzenianiu się wpływów komunistycznych na świecie, dlatego zwiększył potencjał nuklearny USA. (zwiększenie liczy broni itp.)
5. Reaganowski plan gwiezdnych wojen doprowadził do destabilizacji (zachwiania stanu równowagi) gospodarczej ZSRR i stał się jedną z przyczyn upadku komunizmu.
6. Reagan wspierał opozycję antykomunistyczną w Polsce i Europie Środkowej.
7. Uchodzi za jednego z najwybitniejszych prezydentów USA, gdyż przywrócił Stanom czołową pozycję na świecie, jego polityka doprowadziła do stabilizacji ekonomicznej USA.
8. W ostatnich latach życia zmagała się z Alzheimerem, zmarł w roku 2004 -5 czerwca.

Margaret Thatcher (1925)

1. Brytyjska polityk i przywódca partii konserwatywnej, zwana „Żelazną Damą”.
2. W latach 1970-1974 została ministrem oświaty.
3. W 1975r. stanęła na czele partii konserwatywnej, która w 1979r. poprowadziła do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych i została premierem.
4. Zwolenniczka neoliberalnej, czyli postulującej powrót do zasad wolnego rynku i ograniczonej do minimum ingerencji państwa w gospodarkę polityki społeczno-gospodarczej.
5. W Wielkiej Brytanii budowała silną gospodarkę rynkową.
6. Złamała górnicze strajki w 1982r.
7. Dzięki jej reformom gospodarka angielska stała się bardziej konkurencyjna i elastyczna, jej polityka opierała się na współpracy z USA. Zajmowała podobne stanowisko jak Reagen w sprawie Libii, sytuacji w Polsce (np. wspieranie Solidarności), krytykowała radziecką interwencję w Afganistanie.( wtrącanie się w jej sprawy)
8. W kwietniu 1982r. zdecydowała się odpowiedzieć siłą na argentyński atak na Falklandy, które znajdują się pod administracją brytyjską, ale prawa do nich rości sobie też Argentyna. Zdecydowane zwycięstwo zapewniło konserwatystom kolejną wygraną w wyborach.
9. Starała się zachował suwerenność Wielkiej Brytanii, gdy Europa się integrowała.
10. W wyniku kryzysu gospodarczego wycofała się z życia politycznego w listopadzie 1990r. Krytykowano ją m.in. za cięcie wydatków na opiekę społeczną, służbę zdrowia i nieumiejętność rozwiązania problemu Irlandii Północnej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Historia powszechna