profil

Charakterystyka polityki Cesarstwa Niemieckiego wobec Polski w okresie wczesnopiastowskim.

poleca 80% 673 głosów