profil

Traktat Wersalski, Plebiscyt

poleca 85% 239 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
III powstanie śląskie II Powstanie Śląskie

Pytania:
1. z kim spór
2. jak postanowiono go rozwiązać
3. kiedy i jak się to stało

północ:
Warmia Mazury, powiśle:
1. spór: polsko - niemiecki
2. 1919 traktat wersalski zdecydował o przeprowadzeniu na tych terenach plebiscytu.
3. 11.07.1920 odbył sie plebiscyt, który polska przegrała.pomorze gdańskie:
1. spor polsko niemiecki
3. podczas konferencji pokojowej w Paryżu (1919) zdecydowano o przyłączeniu Pomorza do Polski.
Gdańsk:
1. spór pol-niem.
2. podczas konferencji pokojowej w paryżu zdecydowano o utworzeniu Wolnego miasta Gdańska pod kontrolą ligi narodów

południe:
Śląsk cieszyński:
1.spor polsko-czechoslowacki
2.rada najwyższa mocarstw zdecydowała o przeprowadzeniu plebiscytu na spornym terytorium.
3. do plebiscytu nie doszło, a w lipcu mocarstwa podzieliły Śląsk cieszyński wzdłuż rzeki Olzy.
Galicja wschodnia - spor polsko-ukrainskiLwow
1.11.1918 wybuch walk polsko ukraińskich, pod koniec listopada miasto opanowane przez polskie oddziały ,w Galicji do lipca 1919. obszar znalazł sie w granicach państwa polskiego.

wschód:
1. spór: polsko litewski
2. sejm litewski środkowej uchwalił w
1922 włączenie jej w granice państwa polskiego.

zachód:
górny Śląsk
1. spor polsko niemiecki
2. zdecydowano przeprowadzić plebiscyt (na mocy traktatu wersalskiego)
3. górny Śląsk - plebiscyt 20.03.1921, niekorzystny wynik dla polaków.

wielkopolska
powstanie wielkopolskie 27.12.1918
1. spór: naczelna rada ludowa kontra Niemcy
2. powstanie wielkopolskie
3. sukcesy powstania, jego zasięg, miały poważne wpływy na decyzje konferencji pokojowej, gdy Niemcy przystąpili do kontrofensywy pod naciskiem sprzymierzonych – musieli ją przerwać i podpisać pokój w Trewirze, bezpośrednim efektem moralno-politycznym stał się powrót Wielkopolski do macierzy za pomocą formalnej decyzji traktatu wersalskiego

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta